Az Erdélyi Nemzeti Tanács közleménye

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Elnöki Hivatal – Nagyvárad

K Ö Z L E M É NY
Bár a júniusi önkormányzati választások eredményeinek részletes és önkritikus kiértékelésével magyar pártpolitikai szervezeteink még mindig adósak, az egyértelművé vált, hogy az egypártrendszer az erdélyi magyar társadalomban is végetért és ezentúl közösségünk a politikai sokszínűség és a demokratikus verseny szabályai szerint választhat magának képviseletet. A választás szabadságának immár nincsen külső akadálya, ennek korlátait csak a politikai szereplők pártos érdekeit felülíró közösségi érdek iránti felelősség szabja meg.

Ennek a felelősségnek a jegyében, ez év nyarán a tárgyalások megkezdését és választási együttműködés kialakítását szorgalmaztuk a magyar pártok között politikai képviseletünk kiegyensúlyozottsága és hatékonysága, a magyar összefogás megteremtése érdekében.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az elmúlt hetekben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kitartó közvetítési próbálkozásai ellenére politikai közéletünk két fő szereplője, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt egyre távolabb került a közösségünk által annyira várt megegyezéstől. Úgy tűnik, pártjaink vezetői képtelenek felülemelkedni szűk pártpolitikai érdekeiken. Az alig néhány hónapja bejegyzett Magyar Polgári Párt ideiglenes vezetőit belső legitimitási gondok kötik le, amelyeket csak egy tisztújító országos gyűlés összehívásával lehetne orvosolni, ennek elodázása pedig tovább ronthatja elnökének a választásokon megtépázott hitelét és tárgyalási pozícióját. A nagyobbik versenypárt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség esetében viszont semmilyen mentséget nem találunk arra a hajlíthatatlanságra, ahogyan – az új választási rendszer sajátosságait kihasználva – meghosszabítani igyekszik képviseleti monopóliumát és ezáltal továbbéltetni az egypártrendszert, semmibe véve azt a választói akaratot, amely a júniusi önkormányzati de méginkább a tavalyi EP-választáson világosan megmutatkozott.

Minden jel arra mutat, hogy az összefogás hiányában bizonytalan kimenetelű választási küzdelem alakulhat ki: az őszi parlamenti választásokon az egyéni választókerületek jelentős részében az RMDSZ jelöltjei az MPP által támogatott független jelöltekkel csapnak majd össze a mandátumokért. Az EMNT aggodalommal tekint e versengés elé. Függetlenül attól, hogy ki nyer, a csata vesztese az erdélyi magyarság lesz, különösen annak szórványközösségei, amelyek nagy valószínűséggel képviselet nélkül maradnak az új parlamentben. Az elmúlt szűk két évtizedben az erdélyi magyarok parlamenti képviseletének térképéről eltűnt Beszterce, Fehér és Hunyad megye. A megegyezésre képtelen csúcsvezetés szűkkeblűsége miatt hasonló sorsra juthat Arad, Brassó, Máramaros és Temes.

A politikai szereplők közötti párbeszéd megszakadása ismételten megmutatta, hogy egy olyan nagy tekintélyű egyeztető intézmény létrehozását, amely képes a kettészakadó politikai mező szereplőit tárgyalóasztalhoz ültetni, a különböző, széttartónak látszó álláspontokat összehangolni és az ésszerű kompromisszumokat megtalálni, nem szabad már elodázni. Ugyanakkor, a választási helyzettől függetlenül, nem lehet továbbá halogatni a közös álláspont kialakítását azokban a stratégiai fontosságú kérdésekben, amelyekben kötelező lenne a közös fellépés.

Nincs vesztegetni való időnk. Az EMNT ezúton ismételten és nyomatékosan javasolja az RMDSZ csúcsvezetőségének a tavaly szeptemberben félbeszakadt, az erdélyi magyar politikai rendszerváltást célzó tárgyalások folytatását. Alakítsuk meg mielőbb az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot, úgy, ahogyan abban már megállapodtunk. Ennek keretében szervezett körülmények között alakítsunk ki egységes álláspontot a közösségünk számára létfontosságú stratégiai kérdésekben. A többszólamúság és a politikai munkamegosztás jegyében állítsunk össze közös cselekvési tervet, hogyan használjuk ki a választások után előálló politikai helyzetet az előrelépésre dolgainkban. A közösségi autonómia-formák jogi kereteinek megteremtése, kiemelten Székelyföld területi autonómiája, a magyar állami egyetem létrehozása, Erdély modernizációja mind közös céljaink kell legyenek és összefogást, közös fellépést igényelnek.

Nem utolsó sorban, alakítsunk ki egy olyan választási együttműködést, amely erős és a választói akaratot leginkább tükrőző, ezáltal hiteles és hatékony parlamenti képviselethez vezet. Erre kötelezi az RMDSZ-t elnökének a legutóbbi bálványosi egyeztetésünkön tett ajánlata, amelyből – úgy tűnik – a választások közeledtével kihátrálni készül.
Az EMNT készen áll egy olyan méltányos választási összefogás létrehozására, amelynek fundamentuma a közösségi önrendelkezés elvi alapja és amelynek arányaiban a múlt évi európai parlamenti választások és az ezévi önkormányzati választások eredményei az iránymutatók.

A megegyezés alternatívája a kétes hitelességű képviselet, a gyengülő nemzeti érdekérvényesítés, a politika hitelvesztése és a közösségi leépülés. Reméljük, az RMDSZ vezetői nem ebben érdekeltek.

Meggyőződésünk, hogy a politikai sokszínűség arányos biztosításával a magyar parlamenti frakció hatékonyabban, hitelesebben léphet fel közösségünk ügyeiért.

Tőkés László
európai parlamenti képviselő,
az EMNT elnöke

admin
 

>