Megkezdődött a Magyarok VII. Világkongresszusa

– Minden hazugsággal szembe kell fordulnunk! A Magyarok Világszövetsége szerény körülmények között végzi feladatát. Lehet, hogy Európa fanyalog, mert nem tetszik neki, hogy a magyarság újra talpra kíván állni. Ennek ellenére a hazug világot, melybe belekényszerítettek bennünket évtizedeken át, nem hagyhatjuk. Az utánunk következő nemzedék ismerje fel az igazságot – mondta Rácz Sándor, az 56-os Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke szenvedélyes köszöntőbeszédében a Magyarok VII. Világkongresszusának nyitókonferenciáján 2008. augusztus 16-án Budapesten, a Kongresszusi Központban.

Majd a Szentegyházi Filmharmónia 100 tagú gyermekkórusára utalva, akikkel közösen énekelték el a Himnuszt és a Székely himnuszt a résztvevők, megállapította: – Miért kell ezeknek a gyermekeknek idegen elnyomás alatt élni, amikor magyarnak születtek?

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke szólt a magyar nemzet jelenlegi állapotáról. Megállapította: – A politikai hatalmon lévő vezetők erkölcsi élete meghatározza a társadalom erkölcsi életét. Magyarországnak és vele a magyar nemzetnek jelenleg olyan miniszterelnöke van, aki büntetlenül káromolhatja a Hazát. Az MVSZ elnöke rámutatott: – Az 1956-os dicső forradalom 50. évfordulóján a méltó ünneplés helyett „idegen szívű és ajkú rendőr-terrort vetettek be, és lőttek a tömegbe.” Mint mondta, ezért ennek a politikai garnitúrának felelnie kell a magyar nemzet és a történelem ítélőszéke előtt. Patrubány Miklós szerint a jelenlegi „Magyarországon nincs jogállam, sem demokrácia, sem emberhez méltó élet.” Véleménye szerint 3,5 millió ember él létminimum alatt. „Ma a magyarság Európa legbetegebb nemzete” – jelentette ki beszámolójában az MVSZ elnöke. Patrubány visszatekintve az elmúlt 18 esztendőre, bátran kijelentette: – Ez a 18 év nem szabadulást jelentett a kommunizmus karmaiból, hanem Bogár László közgazdász szavaival élve: kísérlet történt Magyarország felszámolására. Az MVSZ elnöke hangsúlyozta: – Boldog Magyarország, csak ne hagyná magát tovább megtéveszteni!

Patrubány Miklós szólt az elért eredményekről is. Sikerként könyvelte el, hogy megalakult a Magyarságkutató Intézet az Amerikai Egyesült Államokban, valamint a Világkongresszus előadásainak írott változatát hétkötetes kiadványban jelentették meg, melyet a küldöttek a Kongresszus első napján megkaptak.

Kirgiz, üzbég, baskír, török, olasz, flamand vendégek köszöntötték a Magyarok VII. Világkongresszusának résztvevőit. Az üldözött szudétanémetek szervezete, Mario Alinei nyelvész-professzor, valamint a Dalai Láma levelet írt a Világkongresszushoz.

Vukics Ferenc, a baranta mozgalom elindítója, a napokban rendezett kunszentmiklósi Kurultáj találkozó fiatal vezetője kijelentette: – Magyar emberek, ez az ország a miénk! S noha nem magyar közegben nőttünk fel, egyre több magyar értéket kell felfedeznünk és megtanulnunk (mítoszaink, legendáink, őseink harcászati szokásai stb.). Vukics szerint hazánkban „ami nem magyar, annak csak jelene lehet, de jövője nem”.

Fuksz Sándor felvidéki küldött a Magyarok VII. Világkongresszusa elé terjesztette a magyar nép önrendelkezéséről szóló nyilatkozat-tervezetet. A tervezet mellé, annak részeként, illetve indoklásául felolvasta a környező nemzetekhez intézett felhívást, valamint a nyilatkozat jogi indoklását. A tervezetet a Világkongresszus konferenciáin megvitatják, majd a viták alapján arról augusztus 20-án, a záró ülésen döntenek.

A Magyarok Világkongresszusa az elkövetkezendő négy napban különböző konferenciákon vitatja meg legfontosabb magyar sorskérdéseinket. Augusztus 17-én például Trianon újraértékelése, valamint gróf Teleki Pál halála elnevezésű konferencia veszi kezdetét.

Frigyesy Ágnes

Forrás: http://www.erdely.ma/vilag.php?id=40438

admin
 

>