A Székely Nemzeti Tanács közleménye a dél- oszétai válságról

A Dél-Oszétiában kirobbant súlyos válság ismét bebizonyította, hogy tartós békét és stabilitást fenntartani csakis azoknak a demokratikus elveknek a következetes alkalmazásával lehet, amelyeket az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet számos alkalommal leszögezett, és amelyek érvényesítése a nemzetközi közösség felelőssége.

Dél-Oszétia és Abházia népének joga van az önrendelkezéshez, joga van ahhoz, hogy maga döntsön a jövőjéről. Ennek az Európa Tanács 1811/2007 számú, regionalizációra vonatkozó ajánlásában is megerősített eszköze a népszavazás.

A nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy tagállamaik kerüljék az erőszak alkalmazását, ne forduljanak fegyverrel saját állampolgáraik ellen, és tartsák tiszteletben az emberi jogokra vonatkozóan vállalt kötelezettségeiket. Ismételten bebizonyosodott, hogy a közösségi jogok kérdése az egész világot érintő biztonságpolitikai kérdés.

A Székely Nemzeti Tanács a jog és demokrácia eszközeivel küzd Székelyföld államon belüli önrendelkezéséért. A nemzetközi közösség felelőssége is, hogy ezeknek az eszközöknek érvényt szerezzen, és hatékonnyá tegye őket a közösségi érdekérvényesítésben.

A saját állammal nem rendelkező népek jogainak intézményes garanciákat kell teremteni, hogy puszta létük ne biztonságpolitikai kockázat, hanem a tartós béke eleme legyen.

Marosvásárhely 2008. augusztus 11.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Forrás: http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=40221

admin
 

>