Az RMDSZ nem fogadta el a saját ajánlatát

A Magyar Polgári Párt elnöksége meglepetéssel és sajnálattal vette tudomásul azt, hogy múlt szombat után immár másodszor nyilatkozta azt Markó Béla, az RMDSZ elnöke, hogy nem kívánnak megállapodni a Magyar Polgári Párttal, s önállóan indulnak a parlamenti választáson.
Azt még értettük, hogy az RMDSZ pártérdekei azt diktálták, hogy mondva csinált törvényértelmezési aggályokra hivatkozva ne fogadja el a választási koalícióra tett javaslatunkat, mert az által egyenrangú félnek kellett volna elismernie pártunkat, s a mögötte álló közel 100.000 magyar választót. (Mindezek mellett fontosnak tartjuk itt megjegyezni azt, hogy valójában nincs semmiféle kockázata a választási koalíciónak – ezt a törvényt kezdeményező Pro Democratia írásban is megerősítette -, illetve hogy nem kétséges, hogy ez az indulási forma biztosítaná a legerősebb magyar parlamenti jelenlétet.)
Azt ellenben végképp nem értjük, hogy miért utasítja el az RMDSZ elnöke a megállapodást olyan körülmények között, hogy a Magyar Polgári Párt elfogadta az úgynevezett belső koalícióra vonatkozó RMDSZ-es javaslatot, nevezetesen azt, hogy pártunk jelöltjei az RMDSz színeiben induljanak, s a helyek elosztásánál a tavaszi választásokon kialakult arányt vegyük figyelembe. Ezt az arányt természetesen a tényleges, mostani létszámra kell vetíteni. Jelenleg a romániai magyarságnak 32 fős parlamenti képviselete van, ennek a 18,5%-a 5,92, azaz hat fő, melyből Hargita és Kovászna megyében a biztos befutó helyek száma 11, melynek a 37%-a 4,07, azaz 4 képviselő és/vagy szenátor. A fenti számításokból kiderül, hogy az RMDSz által megfogalmazott elv szerint a Magyar Polgári Pártot országosan 6, Hargita és Kovászna megyében 4 hely illeti meg. Ezzel szemben az RMDSZ marosvásárhelyi tárgyalócsoportjának ajánlata csupán 2 parlamenti hely, a mandátumok 6,25%-a. Markó Béla gyakorlatilag annak a megállapodásnak az aláírását utasítja el, amit ő maga javasolt, erre pedig egyetlen ésszerű magyarázat létezik, az, hogy az egész csak egy színjáték volt, eleve nem volt szándékában megállapodni. Bebizonyosodott, hogy Bálványosfürdőn Markó Béla becsapta Tőkés Lászlót, becsapta a Magyar Polgári Pártot, de ami az igazán súlyos: becsapta az egész hazai magyarságot.

Minden dícséretet megérdemelne az RMDSZ, ha lassan 19 éves története során bármikor olyan határozottan kiállt volna az államhatalommal, a román pártokkal szemben valamelyik igazán fontos magyar ügy mellett, mint amilyen vehemenciával kiáll most a Magyar Polgári Párttal, illetve annak több mint méltányos ajánlatával szemben. Most azonban nem a megmérkőzésnek, az erőfitogtatásnak az ideje van, hanem a bölcs megállapodásnak, az összefogásnak. Következésképpen a Magyar Polgári Párt kitart azon álláspontja mellett, hogy a két pártnak meg kell állapodni, mert ez volna a legjobb az erdélyi magyarság számára. Ennek szellemében ezúton is kijelentjük, hogy mi továbbra is készek vagyunk a megállapodásra, s várjuk az RMDSZ írott válaszát tegnapi levelünkre.

Székelyudvarhely, 2008.VIII.2.

A Magyar Polgári Párt elnöksége

admin
 

>