Szász Jenő levele Markó Bélának

Markó Béla Elnök úrnak, RMDSZ

Tisztelt Elnök úr!

A Magyar Polgári Párt elfogadta az RMDSZ által javasolt belső koalíciót, mint a magyar parlamenti jelenlét biztosításának eszközét. Ezen belső koalíció arányai a magyar választók akaratának tiszteletben tartásával állapíthatók meg, azaz csakis az önkormányzati választásokon elért eredményeken (országosan RMDSZ 81,5% – MPP 18,5%; míg Hargita és Kovászna megyében RMDSZ 63% – MPP 37 % ) alapulhatnak.

A fenti arányokat nem a magyarság jövőbeli, vélelmezett parlamenti létszámára, hanem a tényleges, jelenlegi létszámra kell vetíteni. Jelenleg a romániai magyarságnak 32 fős parlamenti képviselete van, ennek a 18,5%-a 5,92, azaz hat fő, melyből Hargita és Kovászna megyében a biztos befutó helyek száma 11, melynek a 37%-a 4,07, azaz 4 képviselő és/vagy szenátor.

A fenti számításokból kiderül, hogy a Magyar Polgári Pártot országosan 6, Hargita és Kovászna megyében 4 hely illeti meg.

Ezzel szemben az RMDSZ marosvásárhelyi tárgyalócsoportjának ajánlata csupán 2 parlamenti hely.

A Magyar Polgári Párt egy erős magyar képviseletet, egy erős magyar frakciót szeretne. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy minden magyar szavazatot képviselni kell a Román Parlamentben. Az összefogás értelme épp a mozgósítás. Ez csak úgy sikerülhet, hogyha korrekt arányok mentén születik megállapodás.

A Magyar Polgári Párt fenntartja megállapodási szándékát, megtéve a kompromisszum irányába a nagy lépést, mellyel elfogadta az RMDSZ-nek a belső koalícióra vonatkozó javaslatát, és azt kéri, hogy az RMDSZ is fogadja el a romániai magyar választóknak az önkormányzati választásokon kifejezett akaratát a matematika szabályai szerint.

Továbbra is várjuk a tegnapi kompromisszumos javaslatunkra az Önök válaszát!

Amennyiben az RMDSZ részéről igenlő választ kapunk, a tegnapi tárgyalások szellemében készen állunk egy olyan megállapodást aláírni, amely egyaránt biztosítja az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt önállóságát, mindkét szervezet saját jelöltállítási jogát, önálló bel- és külpolitikai, valamint saját értékrendje szerinti politikai mozgásterét.

Székelyudvarhely, 2008. augusztus 1.

Szász Jenő
a Magyar Polgári Párt elnöke

Forrás: http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=39829

admin
 

>