""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

augusztus 2008 hónap bejegyzései

Ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága augusztus 30-án tartotta soros munkaülését. A napirenden szerepelt az októberi SZNT-ülés előkészítése. Döntés született arról, hogy az SZNT megalakulásának öt éves évfordulóját október 24-én Sepsiszentgyörgyön, az alakuló közgyűlés történelmi helyszínén, a Bod Péter megyei Könyvtár Gábor Áron termében tartja.

Az ÁB megvitatta az őszi parlamenti választás előtt kialakult politikai helyzetet és azonosult az SZNT- elnöke által a választás kapcsán korábban (folyó év augusztus 27-én) kiadott közleményben foglalt alapelvekkel és gyakorlattal.

Az ÁB elemezte a helyhatósági választások nyomán megújult önkormányzatok helyzetét. Döntés született arról, felszólítja a helyi tanácsokat, hogy az autonómia igényét kinyílvánító helyi népszavazásokat tűzzék ki november 30-ra. Ugyanakkor felkérjük a polgármestereket, hogy – a gyergyószentmiklósi példát követve – az intézmények épületére tűzzék ki a székely zászlót.
Az ÁB elhatározta, hogy Székelyföld autonómia Statútumát állampolgári törvénykezdeményezésként terjeszti Románia parlamentje elé.
Az ÁB elemezte a kollektív jogokról megjelent nyilatkozatokat, és döntött arról, hogy egy közleményben részletes tájékoztatást ad az SZNT erre vonatkozó álláspontjáról.
Az SZNT küldöttsége részt vesz a maroshévízi Urmánczy- és a farkaslaki Tamási-ünnepségeken.
Ugyanakkor egy sor szervezési, illetve a kommunikációval kapcsolatos kérdést vitattak meg.
Forrás: http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:romania/cn/news-20080830-05050350
Share

„Bizonyos helyzetekben úgy viselkedik, mint Ceauşescu”

Tőkés András, az MPP alelnöke kijelentette, Markó Béla RMDSZ-elnök „bizonyos helyzetekbe úgy viselkedik, mint Ceauşescu elvtárs”.

Tőkés András Markó csütörtökön tett kijelentéseire utalt ezzel. Markó Béla szövetségi elnök csütörtökön kijelentette, a Tőkés László EP-parlamenti képviselő által vezetett EMNT-vel is eredménytelenül végződtek a tárgyalások, akárcsak az MPP-vel folytatott megbeszélések.  Tőkés András szerint az RMDSZ elnök a felelős a jelenlegi helyzetért, vagyis azért, hogy nem jutottak közös nevezőre a magyar közösség alakulatainak közös képviseletét illetően.

Ráduly Levente, az MPP Maros megyei szervezetének elnöke ugyanakkoer megjegyezte, szerette volna, ha a két szervezet megegyezést köt a közös listát illetően, hangsúlyozva, „az MPP őszintén kívánta ezt az egyezséget”.

„Sajnálatos lenne, ha 2008-ban, amikor a politikai osztály felfrissítésének érdekében bevezették az egyéni választókörzetes szavazási rendszert, a többségében magyarok lakta vidékeken további négy évig tisztségben maradnak a politikai dinoszauruszok” – mondta Ráduly.

Markó korábban kifejtette, Tőkés László néhány héttel ezelőtt megkereste. Az RMDSZ a tárgyalásokon két „száz százalékban befutó képviselői helyet” kínált az EMNT-nek Hargita és Kovászna megyében, valamint más helyeket is más erdélyi egyéni választókörzetekben, amelyeket mandátumokra lehetett volna változtatni.

Share

Az őszi választások menete

Primele alegeri parlamentare în sistem uninominal vor avea loc pe 30 noiembrie. Guvernul a stabilit data de 30 noiembrie pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare, calendarul şi normele care reglementează organizarea şi desfăşurarea scrutinului, precum şi finanţarea campaniei electorale. Zece acte normative a adoptat miercuri guvernul pentru a reglementarea, organizarea, desfăşurarea şi finanţarea primelor alegeri parlamentare prin sistem uninominal. Cetăţenii români se vor prezenta la urne pentru a alege viitorii senatori şi deputaţi pe 30 noiembrie, între orele 7:00 şi 21:00. Nici de această dată nu vom utiliza cartea de alegător. Dreptul la vot se va putea exercita în ţară pe baza buletinului sau a cărţii de identitate, iar în străinătate pe baza paşaportului sau a cărţii de identitate, plus un document care să ateste reşedinţa. În ceea ce priveşte programul calendaristic, judecătorii din cadrul Biroului Electoral Central vor fi desemnaţi până în data de 3 septembrie, urmând ca în 24 de ore de la învestire aceştia să aleagă preşedintele BEC. Vor fi constituite apoi birourile electorale de circumscripţie şi vor fi stabilite măsurile necesare pentru buna organizare a alegerilor. Termene au şi primarii şi prefecţii, care până cel târziu în 30 septembrie trebuie să delimiteze şi să numeroteze secţiile de votare. La rândul lor, cei care aspiră la un mandat de senator sau deputat au termen de depunere a candidaturilor 21 octombrie. Campania electorală începe pe 31 octombrie şi se încheie pe 29 noiembrie la ora 7:00. Pentru acoperirea cheltuielilor, există un plafon de 160 de milioane de lei noi. Într-o primă etapă, guvernul a alocat, miercuri, 100 de milioane de lei noi pentru derularea procedurilor şi organizarea Biroului Electoral Central.

Share

Közlemény

A Magyar Polgári Párt elnöksége hetek óta várja, hogy az RMDSZ elnöke hivatalosan, írásban adjon választ arra, hogy elfogadja-e a pártja által megfogalmazott hat pontbó álló együttműködési megállapodást.
Emlékeztetjük ugyanakkor a közvéleményt, hogy a Magyar Polgári Párt elnöksége ezt elfogadta, csak az RMDSZ elnökének aláírása hiányzik a dokumentumról.

Mindemellett figyelemmel kísértük az elmúlt időszakban az EMNT és az RMDSZ közötti tárgyalásokat, hisz azok kimenetele is hatással lehetett volna arra a döntésre, amelyre vonatkozóan a Magyar Polgári Párt elnöksége hamarosan javaslatot kell terjesszen az Országos Gyűlés elé.

Ezeknek a tárgyalásoknak a végkifejlete csak megerősíti azon meggyőződésünket, ami már a pártunk és az RMDSZ között lezajlott két tárgyalási forduló után kialakult bennünk: Markó Béla és társai csak eljátsszák a nyitottságot, az együttműködési hajlandóságot, de eszük ágában sincs megkötni bármiféle megállapodást bárkivel. Elvárjuk azonban, hogy ezt vállalják is, ne próbálják a tárgyalások kudarcát mondvacsinált okokkal immár másodszor a tárgyalópartnerre hárítani.

Tekintettel arra, hogy a választások időpontját immár hivatalosan is kijelölték, a Magyar Polgári Párt Elnöksége a jövő héten összeül, hogy
az indulás kérdéséről kialakítsa az álláspontját. A végső szót azonban ebben a kérdésben – az alapszabálynak megfelelően – az Országos Gyűlés kell kimondja.

Share

Nem egy helyet akarunk, hanem az egészet!

A Székely Nemzeti Tanácsnak egyetlen célja Székelyföld autonómiáját, területi önkormányzásának szerves törvény általi szavatolását valóra váltani.

Székelyföld őshonos közösségének, a székelységnek közképviseleti testületeként jött létre, nem pártként, és nem önkormányzati testületként. Közhatalommal nem rendelkezik, erejét a székelyek összefogása adja, hitelét pedig az autonómia jövőképének következetes szolgálata.

A Székely Nemzeti Tanács választott küldöttei különböző pártokhoz tartoznak, vagy párton kívüliek. Lelkiismeretük és meggyőződésük szerint részt vesznek pártjuk színeiben, vagy függetlenként a választásokon, és a közbizalom által rájuk ruházott hatáskörüket, befolyásukat Székelyföld autonómiája érdekében érvényesítik.

A Székely Nemzeti Tanács nem indul sem a helyhatósági, sem a parlamenti választásokon, nem állít jelölteket, és nem támogat pártokat, csoportokat, vagy személyeket a választási kampányban, de nem is kér a maga számára helyeket egyetlen párt vagy szervezet jelöltlistáján sem.

Támogat azonban egy célt, és arról nem fog lemondani. Nem mond le Székelyföld államon belüli önkormányzásáról, és nem mond le arról, hogy e cél érdekében a közélet értékeket kijelölő, és célt mutató ereje maradjon.

Share

Az MPP Gyergyószentmiklósi Szervezete Közleménye

2008. augusztus 28. csütörtök 12:42

A Magyar Polgári Párt Gyergyószentmiklósi Szervezete arról értesült, hogy a megye prefektusa átiratban értesítette a város polgármesterét, miszerint tudomására jutott, hogy a városházán ki van tűzve a Székely Zászló, s ennek kapcsán felhívja a figyelmet, hogy tartsa be a zászlók kitűzésre vonatkozó törvényt, ellenkező esetben kénytelen lesz törvényes lépéseket tenni.
Ennek kapcsán az álláspontunk a következő:

Mint köztudott, a hivatkozott törvény azt szabályozza, hogy hol, mikor és hogyan kell az ország területén kitűzni Románia zászlaját, illetve hogy hol, mikor és hogyan kitűzhető más ország zászlaja. Ezek szerint két eset lehetséges.

1. A prefektus (illetve az átirat szerzője, mert azt nem a prefektus írta alá) nem ismeri az ország törvényeit, illetve nincs tisztában azzal, hogy a székely zászló nem egy másik ország zászlaja. Ez egyrészt igencsak kínos lenne, hisz a prefektura intézményének alapvető feladata pontosan a törvények betartásának az ellenőrzése, márpedig ehhez elsősorban ismerni kell azokat. Igaz ugyan, hogy Romániában hagyománya van annak, hogy egy állami tisztséget nem a szakértelem, hanem más szempontok figyelembevételével töltenek be, mindamellett ezúton is felkérjük a prefektust, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy ilyen, az intézményt magát lejárató dokumentumokat máskor ne küldjenek ki hivatalos átiratként.

Share

EMNT – Közlemény

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Elnöki Hivatal
Nagyvárad

http://www.tokeslaszlo.eu
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Szilágyi Zsolt alelnök

Közlemény

Share

Tájékoztató Sarmaság Helyi Tanácsa gyűlése 2008. augusztus 26.

2008. augusztus 26.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT ) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban, melyen ez alkalommal is a tanácsosokon kívül jelen voltak külön meghívottak, akik egy bizonyos témában kívántak szót kérni. Ez pedig nem más, mint Simona doktornő és testvére által kért telekhelynek a megvitatása, mely a Sarmasági Polgármesteri Hivatal (továbbiakban SPH ) tulajdonát képező úgynevezett kastélykertben került volna kimérésre. Doktornő kérte, hogy ügyét a napirendi pontok előtt tárgyalják, melyet a gyűlés elnöke javaslatára tanácsosaink elfogadták. Hosszú egyeztetések, eszmecserék és véleménynyilvánítások után a doktornő által készíttetett tervet elutasítva egy másik ajánlattal állt elő a testület, mely szerint a kimérendő rész ne a játszótér felé, hanem inkább a Hársfa utcára legyen ki(be)járási lehetőséggel. Így megőrizhető a kastélykert sajátossága, nem takarja az épülendő lakásrész a kastélyt, és ezen kívül pedig a lakó saját bejárattal rendelkezik.

A rendkívüli kérdés megvitatása után következett a napirendi pontok tárgyalása.

1. A SHT a következő három hónapra a tanácsülések elnökévé Balogh Béla képviselőt választja.

Share

Nem megmondtam?

Mátis Jenő a tusványosi táborban borgőzös fejjel ordítva ugrott nekem számos tanú előtt, hogy miféle disznóságokat írok én erre az elvben zárt listára (jó másfél-két hónapja), amikor azt feszegetem, hogy a nagy erdélyi magyar összefogás arról szól, hogy néhány embernek zsíros posztokat kell adni Bukarestben, s hogy lehetőleg minél több legyen közöttük az udémérés (az az udmr szándéka) és minél több a polgár (ez az mpp szándéka). Sőt, volt pofám némi malíciával megnevezni erről az oldalról Tőkés püspök néhány közeli hívét, akik parlamenti mandátumra ácsingóznak. Azóta mások is leordították a fejemet, hogy hát így meg úgy, ha igaz is, minek kell ezt kimondani. Na, ehhez képest itt a hír, hogy mi zajlik a háttérben. Amúgy hol van itt már szó a Magyar Polgári Pártról? Hát sehol. A “romániai magyarság érdekeinek a szem előtt tartása” olyan korom, amit ha lefújunk, felsejlik mögötte a bukaresti román nemzetpolitika: a rommagyar kisebbség szájának befogása azzal, hogy együtt és dalolva képviselhetik a rommagyar érdeket a buk-i parlamentben. (Jelzem, az EMNT – ami Tőkés László írói álneve – legutóbbi közleményében több olyan nemzetpolitikai célt is felsorol, az autonómiátótl az egyetemig, amelyek nem képezik az RMDSZ csapásirányának prioritásait, és nem is fogják, Toró és Szilágyi tulipiros színekben megnyilvánulandó minden erőteljes törekvése dacára sem.)
Jöhet a fejleharapás.
Dénes L.
Közéletünk
RMDSZ — EMNT-egyezség körvonalazódik?
[ 2008. augusztus 25., 22:57 ]

Zsákutcába futottak az RMDSZ és MPP közötti tárgyalások, de több romániai magyar napilap tudni véli, hogy megegyezés készül az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az RMDSZ között. A Transindex értesülései szerint szerdáig megszületik a megállapodás, az RMDSZ hajlandó legalább két, esetleg három befutó helyet átengedni a Tőkés László vezette alakulatnak.

Share

RMDSZ- EMNT – egyezség körvonalazódik?

Zsákutcába futottak az RMDSZ és MPP közötti tárgyalások, de több romániai magyar napilap tudni véli, hogy megegyezés készül az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az RMDSZ között. A Transindex értesülései szerint szerdáig megszületik a megállapodás, az RMDSZ hajlandó legalább két, esetleg három befutó helyet átengedni a Tőkés László vezette alakulatnak.

Úgy tudják, Szilágyi Zsolt, Tőkés brüsszeli kabinetfőnöke és Toró T. Tibor indulna az EMNT jelöltjeként, RMDSZ-színekben az őszi parlamenti választásokon, de felajánlottak egy helyet Izsák Balázs SZNT-elnöknek is, aki nem fogadta el azt. Toró nem erősítette meg az információt, de azt elmondta, háttéregyeztetések zajlottak az elmúlt napokban is, a megállapodás azon áll vagy bukik, hogy elfogadja-e az RMDSZ az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozatalát, illetve sikerül-e közös állaspontot kialakítani az autonómia és a magyar egyetem ügyében. Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke „racionális tárgyalásokról” számolt be, és arról, hogy nem támasztanak egymásnak feltételeket, „a romániai magyarság érdekeit tartják szem előtt”. Kelemen azt is leszögezte, nem szólnak bele, kit jelöl az EMNT a felajánlott helyekre.

Farkas Réka, Háromszék

Share

A bársonyszék vonzásában

Legalább két, egymástól gyökeresen eltérő magyarázata lehet annak, hogy szinte az összes RMDSZ-es honatya versenybe szállna még egy mandátumért ― nem hiányzik a jelöltek közül Markó Béla, Verestóy Attila, Kelemen Hunor, Borbély László, Márton Árpád vagy Frunda György.

Az egyik ― jóindulatú ― magyarázat, hogy választottaink úgy érzik, mindent megtettek a magyarság érdekeinek képviseletéért, kiálltak a közösség céljainak megvalósításáért, és ezt a küzdelmet szeretnék folytatni. A másik ― rosszindulatú ― indoklás szerint az RMDSZ-es politikusok a honatyai státussal járó különféle kiváltságokért, a hatalmi pozíció megőrzéséért szeretnének újabb mandátumhoz jutni.

A jelenség okainak firtatásánál azonban jóval fontosabb annak megvizsgálása, miért marad távol a politikától az erdélyi magyar értelmiségi réteg, miért nem jelentkeztek köztiszteletben álló személyiségek. Ez azért is különös, mert a vegyes választási rendszer miatt egyéni kerületekben zajlik majd a harc, éppen ezért a szövetségnek is érdekében állna olyan jelölteket indítani, akik ismertek, és akiket a közösség megbecsül. Előfordulhat, hogy többen azért nem akarnak politizálni, mert megundorodtak attól, amit látnak, tapasztalnak, mások inkább szakmájuknak élnek, és lehetnek olyanok is, akik kiábrándultak, vagy éppen a szövetség eddigi teljesítményével elégedetlenek.

Share

A magyar nemzet nagyszerűségéről és féltéséről Magyarország kifosztása idején

Beszélgetés Patrubány Miklóssal, a Magyarok Világszövetségének újraválasztott elnökével

Tartozom egy vallomással: noha húsz esztendeje ismerjük egymást, Magyarok Világszövetsége tagként évek óta távolról figyelem az Ön munkáját, mert megzavartak azok a hírek, melyeket terjesztettek: miszerint ön ügynök, más rémhírek szerint a hírhedt Securitatenak dolgozott, illetve nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Most, amikor kezembe került az MVSZ VII. Világkongresszusának gazdag tartalmú programfüzete, úgy döntöttem, újságíróként nem mehetek el szó nélkül az esemény mellett. Ez a nemzeti sorskérdéseinket felvonultató programsorozat ellent mondani látszik az önről terjesztett híreknek. Mi az igazság?

Frigyesy Ágnes

– Engem arra tanítottak a szüleim, hogy álljak jót magamért! Soha nem voltam, nem vagyok, és nem leszek semmilyen titkos- vagy titkosan működő társaságnak sem tagja, sem alkalmazottja, sem bedolgozója. Kérésemre vettük fel ezt a mondatot a Magyarok Világszövetsége belépési nyilatkozatára, valamikor a kilencvenes évek derekán. Akkor, amikor kirajzolódott: nekünk civileknek nincsenek meg az eszközeink ahhoz, hogy valaha tisztán lássunk ebben a kérdésben, hogy a titkosszolgálatok mely ügynökeiket hová dobják be, kiket tartanak meg, efféle eszközök nekünk nem állnak rendelkezésünkre, tehát mi egyet tehetünk: fogadalomszerű vallomást kérünk a belépőktől, s az utókorra bízzuk az ítélkezést. Ezeket a belépési nyilatkozatokat eltesszük és megvetés illeti azt a személyt, illetve leszármazottjának leszármazottját is, ha kiderül valakiről, hogy becsapta kortársait és sorstársait. Egyébként nyolc esztendeje vagyok a Magyarok Világszövetségének elnöke. Kövér László volt egyik legfőbb terjesztője e rágalomnak. Neki is elegendő idő állt rendelkezésére ahhoz, ha úgy véli, hogy bizonyítani tudja, miszerint idegen érdekeket szolgálnék, előállhatott volna ezekkel a bizonyítékokkal nyolc év alatt.

Share

Az Erdélyi Nemzeti Tanács közleménye

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Elnöki Hivatal – Nagyvárad

K Ö Z L E M É NY
Bár a júniusi önkormányzati választások eredményeinek részletes és önkritikus kiértékelésével magyar pártpolitikai szervezeteink még mindig adósak, az egyértelművé vált, hogy az egypártrendszer az erdélyi magyar társadalomban is végetért és ezentúl közösségünk a politikai sokszínűség és a demokratikus verseny szabályai szerint választhat magának képviseletet. A választás szabadságának immár nincsen külső akadálya, ennek korlátait csak a politikai szereplők pártos érdekeit felülíró közösségi érdek iránti felelősség szabja meg.

Ennek a felelősségnek a jegyében, ez év nyarán a tárgyalások megkezdését és választási együttműködés kialakítását szorgalmaztuk a magyar pártok között politikai képviseletünk kiegyensúlyozottsága és hatékonysága, a magyar összefogás megteremtése érdekében.

Share

Fw: [MPP] Nagyvárad – Csuzi ügy

A tegnap tartott nagyváradi sajtótájékoztató, amelyen Biró Rozália alpolgármester, SZKT-elnök, stb.nyilvánosságra hozta, hogy a Bihar megyei RMDSZ felkérte (nota bene) Csuzi Istvant, hogy az őszi parlamenti választásokon a szövetség szineiben jelöltesse magát képviselőnek Nagyvárad egyik egyéni választókerületében egy olyan esemény, amely túlmutat Bihar megyén, meggyőződésem szerint részét képezi az MPP-ellenes RMDSZ stratégiának, s mint ilyent kell kezelni a továbbiakban. Csuzi István kilépésének az MPP-ből stabilizáló hatása van a Bihar megyei szervezetre, nekünk ezzel a gesztusával jót tett. Határozottan cáfolom azon MPP-s kollégáim véleményét, akik az elmúlt napokban a kizárás mellett kardoskodtak. Tegnap este a sajtónak az alábbi Közlemény juttattuk el. Akiket érdekel a téma, azoknak ajánlom a www.erdon.ro “RMDSZ-es ajánlat Csuzi Istvánnak” cimű anyagát a hozzászólásokkal együtt.

Lengyel György
MAGYAR POLGÁRI PÁRT – BIHAR megyei szervezet 410088 NAGYVÁRAD, Zárda (Mihai Viteazul) utca 3-as szám,

RDS telefon: 0359-192522 ; ROMTELECOM telefon/fax: 0259-477242

internet web: www.mpsz-bh.ro e-mail: iroda@mpsz-bh.ro

KÖZLEMÉNY

Share

,,nem favágó” nevű blogger javasolta ezt a topic-ot. Kérését teljesítettük, íme:

,,nem favágó” nick-kel rendelkező olvasónk javasolta szó szerint a következőket:

  1. Tudod,admin,ennek az exkaliburnak valahol igaza van! Ez a blog mar reg nem arrol szol ami Sarmasagon folyik! Nem rollunk van szo! Egyszeru politikai,vallasi erofitoktato forum,ahol nincs helye a kozsegunkben tortenteknek! Miert is nem beszelunk inkabb a helyi gondokrol,mint pld. a kornyezetrombolas,termeszet irtas,a helyi,munkagepekkel rendelkezo,vallalkozok kulfoldre vandorlasarol,hisz itt “nincs szamukra hely”,azaz nem fernek a husos fazekhoz az o kis 60 ron-os oraberukkel az idegenek 85+afa-s tarifjukhoz kepest! Pedig ez a tema az utcan hever,mindenki errol beszel,vagy a tisztelt rendszergazdakhoz nem jutnak el ezek az infok,az admini magaslatokra? Szolzsenyicin,meg minden kommunista badarsag…
    Igen ez kell a nepnek- Ti ezt igy gondoljatok?
    Kulomben nem ugy tunik,hogy ez a kozosseg siratofala lenne! Nem!Hanem nehany ember kozpenzen valo villogasanak,elmei velt folenyenek reklamtablaja!
    Ez a blog mar nem az a blog,es ezt oszinten sajnalom!
    Ha nagyon sertonek erzed,akkor ezt is torolheted tisztelt admin!

  1. Nyomatekosan kerunk,hogy hozz letre egy topic-ot ezekkel a temakkal,meg a sarmasagi embert erinto,mindennapi,dolgokkal! Es azutan ahoz fogunk hozzaszolni!

Share

Hozzászólások

Kategóriák