Archive

Monthly Archives: július 2008
12

Sarmasági Tanácsülés beszámoló 2008.július 29.

A tervezett napirendi pontok (klikk a nagyításhoz)

A tervezett napirendi pontok (klikk a képre)

2008. július 29.-én d.u. öt órakor kezdődött a Sarmaság Helyi Tanácsának júliusi, rendes gyűlése, mely a napirendi pontok szerint, már-már monoton unalmassággal, de ugyanakkor operatív gépiességgel gördült egyik határozattervezet elfogadásáról a másikra, mígnem elérkezett a gyűlés menete a 6.-os napirendi ponthoz, ahol előkerültek az érdekes, megvitatást igényelő kérdések.

Az egyik ilyen kérdés, amit a gyűlés elején felszólaló egyik helyi vállalkozó is sérelmezett a település utcáin dübörgő nehézgépjármű forgalomra vonatkozott, s ezen belül pedig egy bizonyos tiltó táblára, amit kétes, és ismeretlen személy(ek), ugyanilyen körülmények között, helyezett ki. Ugyanehhez a témához kapcsolódva került sor a prefektus felszólításának a megtárgyalására, melyben nyomatékosan felszólítja a Helyi Tanácsot a 34/2008.05.20 számú határozatának a visszavonására. Kiderült ugyanis a csatolt szakmai véleményezésből, hogy a nevezett határozat, melyben a teherforgalmat szándékszik a Helyi Tanács (továbbiakban H.T.) a település területén korlátozni, törvénytelen. A határozatot a H.T. visszavonta, de a következő gyűlésen egy új formában újratárgyalja.

Egy másik, kellemetlennek mutatkozó napirendi pont a Szabó Zoltán MPP-tanácsos mandátumának az „invalidálásáról” , és az ezt követő bírósági eljárás következményeiről szólt. Köztudott, hogy a júniusi helyhatósági választásokon Szabó Zoltán az MPP színeiben tanácsosi mandátumot nyert, és a párt listáján a három tanácsos közül a második helyen jutott be a H.T.-ba. A „validálás” (jóváhagyás, beiktatás, hitelesítés) alakalmával viszont a tanácsosi mandátumát a két MPP-s és az egy PSD-s tanácsos elfogadta, de a 11 tagot számláló RMDSZ frakció viszont elutasította. A bökkenő a történetben, hogy ezt a döntést (akkor, és azóta sem) semmivel nem indokolta. A bíróság felszólítására és a titkárnő kérésére ezen a gyűlésen a „Nem”-el szavazó tanácsosok utólag kellett pótolják ezt a hiányosságot, ami nem is ment olyan zökkenőmentesen, hiszen a kínos hallgatások, és kitérő válaszok után kiderült, hogy nincs is tulajdonképpeni indok. Végül a képtelen válaszok után („fara motiv” – indok nélkül; „de aia”-csak azért ) megszületett a hivatalos indoklás is: „incompatibilitate”, azaz összeférhetetlenség. A bíróság dolga lesz eldönteni hogy helytálló-e ez az indok.

Az egyebek napirendi pont között tárgyalta még a H.T. a Díszpolgári Cím odaítélését (p.m.) Erdei Ferencnek, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kitüntetését a következők szerint:

· I. – IV. osztályos tanulók „Nap” csoportja, iskolai versenyek alatt elért eredményeiért

· Bagosi Csaba, a bel- és külföldön megrendezett galambversenyeken elért jó eredményeiért

· az „Illegetők” néptánccsoport, a rendezvényeken és versenyeken való részvételükért és fellépéseikért

· SC. TUNDE COM PROD SRL, a község gazdasági fejlődésében folytatott munkálkodásáért.

Érintőlegesen, tájékoztatás végett szó volt még, a Polgármesteri Hivatal keretében egy betöltetlen főkönyvelői állás meghirdetéséről, melyre 2008. augusztus 26.-án lehet versenyvizsgázni. Kizáró követelmény a felső végzettség és az egy éves munkahelyi tapasztalat, további infóért lásd a P.H. hirdetőtábláját.

Ugyanakkor a közeljövőben az új „organigrama” szerint a Lakossági Nyilvántartó keretében (Fehér Ház) három új munkahely kerül majd meghirdetésre: két referens és egy jogi tanácsadó.

A gyűlés végén a község polgármestere beszámolt a Sarmasági Napok előkészületeiről, kész tények és elkészített műsor, előre lebeszélt és rögzített programok könnyítették a tanácsosok dolgát, és még jóváhagyni, vagy megszavazni sem kellett semmit. Reméljük, hogy minden jól sikerül.

A napirenden kívüli hozzászólásokban többen is értékelték a Polgármesteri Hivatal ténykedését az időjárás okozta állapot helyreállítása érdekében, ugyanakkor újabb és újabb megoldásra váró gondokra hívták fel a figyelmet. Polgármesteri ígéret szerint az elkövetkezendő időszakban idő és pénz függvényében ezek is megoldásra kerülnek, csak türelemmel ki kell várni, hiszen ő sem varázsló. A jó öreg Bródy ezt így mondaná:

“Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok,
És azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok.

Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek
És annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet

Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem
Hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos, nem ígérhetem.
De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,
Úgy érezném, vannak még csodák.

Tőkés László feltételként szabja az MPP jelenlétét- Levél Markónak és Szásznak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Elnöki Hivatal – Nagyvárad

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyar Polgári Párt
Markó Béla elnök úrnak Szász Jenő elnök úrnak
Bukarest Székelyudvarhely

Tisztelt Elnök urak!

Örömömre szolgál, hogy korábbi elutasító álláspontjaikat felülvizsgálva hajlandók ismét tárgyalóasztalhoz ülni. Jómagam továbbra is úgy vélem, hogy jelen pillanatban a megegyezés „nemzeti imperatívusz”.

Meggyőződésem, hogy a nemzetpolitika nem épülhet a kizáró jellegű vagylagosságra. Ezért – amennyiben szükségesnek tartják – a Markó Béla elnök úr által jelzett aggodalmak megelőzése végett, a bálványosi találkozó szellemében javaslom azt a kompromisszumos megoldást, hogy három pillérű legyen a megegyezés (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Magyar Polgári Párt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség).

Amennyiben viszont ragaszkodnak a pártpolitikai logika diktálta – és e szempontból érthető – kétszereplős tárgyaláshoz, annyiban sok sikert kívánok a holnapi RMDSZ–MPP megbeszéléshez.

Isten áldását kérem munkájukra!

2008. július 30.

Tőkés László
elnök

Mégis lehet belső koalíció?

Tisztelt Elnök Úr!

Valószínűleg látta tegnapi sajtónyilatkozataimat, amelyben többször is elismételtem, hogy a Magyar Polgári Párt habozása, visszalépése, színeváltozása után Önt tartom olyan megbízható partnernek, akivel talán mégis meg lehetne egyezni egy belső koalícióról. Mellesleg megjegyzem, hogy már így is furcsának tartom a kialakult helyzetet: lassan azt a látszatot teremtjük, hogy az önkormányzati választásokon egyértelműen, túlnyomó többséggel nyertes RMDSZ ajánlgatja magát a vesztes MPP-nek, holott erre semmi szükségünk sem lenne. Ez így is van, de még a túlzott kompromisszumkészség ódiumát is vállaltuk azért, hogy minél teljesebb politikai összefogást valósítsunk meg a romániai magyar közösségen belül. Sokan nem értik, hogy javaslatunk visszautasítása és a határidő lejárta után miért latolgatjuk mégis tovább a megegyezés esélyeit. Természetesen nem a Magyar Polgári Párt, hanem a magyar választók érdekében tesszük ezt, miközben a halogatás lassan már a jelöltállítási folyamatot is veszélyezteti.

Tisztelt Elnök Úr!

Mi Önnel nem közvetítőként kívánunk tárgyalni, hanem az RMDSZ-en kívüli politikai csoportosulások legmarkánsabb képviselőjeként. Bármennyire is különbözzenek az álláspontok, bízom abban, hogy mondvacsinált „harmadik fél” nélkül is megérti magát magyar a magyarral.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy a belső koalícióról tárgyalni és egyezséget kötni lehetősége van – én ezt tartanám igazán kívánatosnak –, abban az esetben pénteki testületi üléseink előtt (Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa és Szövetségi Állandó Tanács, ahol végleges döntéseket hozunk) csütörtökön Marosvásárhelyen munkatársaim várják az Ön delegátusait egy részletes egyeztetésre belső koalíciós javaslatunk hat pontjával kapcsolatosan. Ebben az esetben nyilván az esetleges megállapodást mi ketten írnánk alá. Ha viszont Ön ezt valamilyen okból nem tudja vállalni, megpróbálhatunk – sejtésem szerint jóval kisebb eséllyel – ugyancsak csütörtökön csakis a Magyar Polgári Párttal még egy utolsó utáni tárgyalást lefolytatni.

Sajnálom, hogy ennyit kell körülményeskednem válaszomban, de rá kellett jönnöm, hogy az RMDSZ-en kívül sokkal bonyolultabbak a politikai viszonyok, mint az egyébként jóval nagyobb RMDSZ-en belül.

Tisztelettel várom válaszát:

MARKÓ BÉLA
az RMDSZ elnöke

Bukarest, 2008. július 29.

Az MPP folytatná a tárgyalásokat az RMDSZ- szel

Folytatni akarja a tárgyalásokat az RMDSZ-el a Magyar Polgári Párt – mondta Szász Jenő, az MPP elnöke hétfőn Nagyváradon, annak ellenére, hogy Markó Béla vasárnap úgy vélte: lezárta a párbeszédet az MPP-vel.

Hétfői nagyváradi találkozójukon Tőkés László és Szász Jenő is egyetértett abban, hogy az RMDSZ-nek és az MPP-nek is folytatnia kellene választási koalíciós megállapodásait.

„Nemzeti imperativusz a megegyezés. Üdvözlöm a vasárnapi határozatot a belső koalícióra nézve, és ugyanerre kérem az RMDSZ elnökét is, vizsgálja fölül ezt a hirtelen és indokolatlan elzárkózását. Az RMDSZ kijelentése arra vall, hogy nem is akartak eleve megegyezni” – mondja Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Szász Jenő elmondta, Tőkés László meggyőzte arról, hogy a parlamenti választások esetében fontos az összefogás, ezért hajlanak a belső koalícióra.

„Az RMDSZ továbbra is erőből politizál, és ebben az esetben mi vagyunk azok, akiknek nagyobb kompromisszumkészségről kell tanúbizonyságot tenni. A belső koalíció irányába elmozdul a Magyar Polgári Párt” – véli Szász Jenő, az MPP elnöke.

Ennek részleteiről és a további együttműködésről levélben tájékoztatta Markó Bélát Szász Jenő.

DunaTV

Tőkés kizártnak tartja, hogy az EMNT, az MPP nélkül tárgyalna

Markó Bélának az Magyar Polgári Pártot a tárgyalásokról kizáró nyilatkozataira reagálva Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy nyilatkozott: nem tartja lehetségesnek, hogy az EMNT az MPP kizárásával folytasson tárgyalásokat az RMDSZ-szel.

– Az EMNT ernyőszervezet, és nem választási párt. Így nem is tárgyalhat konkrét választási együttműködésről – tájékoztatta Tőkés László a Krónikát. „Legfeljebb csak abban a mértékben, ahogyan Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke javasolta: alakuljanak regionális tanácsok, amelyek keretében akár az MPP, akár az RMDSZ autonómia mellett elkötelezett jelöltjei pályázzanak parlamenti tisztségre” – magyarázta elgondolását az EMNT elnöke.

A Krónika nyomán

12

Szolzsenyicin és a kommunista ember

,,A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem-kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.”

(Alekszander Szolzsenyicin)

A fenti film a ,,Best of Gyurcsány 1”.

Véleményetek?

Tőkés László tovább fáradozik, hogy létrejöjjön a megegyezés

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) közötti megegyezésre feltétlenül szükség van, hosszú ideig Markó Béla akadályozta a megegyezést, most Szász Jenő akadályozza, remélhetőleg azonban a jövőben nem fogja ezt tenni” – fejtette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke.

A református püspök az utóbbi hetekben közvetíteni próbált a két szervezet között, hogy az őszi parlamenti választásokon való közös szereplésről állapodjanak meg. Pénteken Marosvásárhelyen azonban küldöttségeik nem jutottak közös nevezőre.

Ezen a találkozón az EMNT-t Szilágyi Zsolt alelnök képviselte. Szombaton elmondta: mielőtt vége lett volna a tárgyalásnak, azt indítványozta, hogy a jövő héten rendezzenek még egy megbeszélést a küldöttségek. „Ezt a javaslatot senki nem utasította el helyben, remélem tehát, hogy a két szervezet közötti párbeszéd nem ért véget ezzel az első találkozóval” – mondta Szilágyi Zsolt.

Tőkés László kijelentette: a két fél közötti megegyezés „nemzeti imperativus”. „Hosszú ideig Markó Béla akadályozta a megegyezést, aki most viszont nyitottságot tanúsít, ezúttal viszont Szász Jenő MPP-elnök akadályozza” – mondta Tőkés. Emlékeztetett Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es szenátor néhány nappal ezelőtti megállapítására is, miszerint az egyetlen akadálya a megegyezésnek Szász Jenő. A püspök azonban kifejezte reményét, hogy az MPP-elnök a jövőben nem lesz már akadálya az egyezségnek.

Tőkés – mint mondta – azon fáradozik, hogy létrejöjjön még egy utolsó találkozó. Közölte: meghívta hétfőre Nagyváradra az MPP elnökségének tagjait egy megbeszélésre.

Markó Béla szombaton Marosvásárhelyen azt mondta, hogy a szövetség lezárta a párbeszédet az MPP-vel a választási együttműködésről. Az erre utaló kérdésre Tőkés László kifejezte reményét, hogy Markó Béla nem ragaszkodik mereven ehhez a szándékához, s hogy az MPP-nek is lesz ereje felülvizsgálnia álláspontját.

MTI

Az RMDSZ nem tárgyal tovább az MPP-vel

Mai sajtótájékoztatóján Markó Béla RMDSZ-elnök közölte: lezártnak tekinti azt a párbeszédet, amelyett az RMDSZ a Magyar Polgári Párttal a választási együttműködésről folytatott.

A két szervezet küldöttségei pénteken találkoztak Marosvásárhelyen, hogy az őszi parlamenti választásokon való esetleges együttműködés módozatairól tárgyaljanak. A megbeszélés után kiderült, hogy az MPP továbbra is a választási koalíciót szorgalmazza, ami az RMDSZ szerint indokolatlanul kockázatos. Az elnök szerint az MPP nem adott választ az RMDSZ javaslatára, ami annak visszautasítását jelenti.

Markó hangsúlyozta: a továbbiakban Tőkés Lászlóval és az Erdélyi Magyar Nemzeti tanáccsal akarják folytatni a párbeszédet.

Duna Tv

Nem tudott megegyezni az RMDSZ és az MPP

A jelek szerint az őszi parlamenti választásokon is egymás vetélytársaként indul az Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt, ugyanis a két politikai alakulat képviselői a mai marosvásárhelyi tárgyaláson nem tudtak megegyezni a választási együttműködésről.

Az RMDSZ által kidolgozott hat pontos javaslat értelmében a Szövetség az őszi parlamenti választások előtt szenátusi és képviselőházi jelöltlistáin bejutó helyeket ajánlott az MPP-nek, mégpedig a helyhatósági választásokon elért eredmények arányában. Az RMDSZ listáin ily módon bejutó MPP-politikusok megtarthatták volna önállóságukat, pártjuk álláspontját képviselhették volna a frakcióban, a román parlament mindkét házában saját kezdeményezéssel is élhettek volna. Kivételt képeztek volna azok a döntések, amelyek a romániai magyar közösség egységes parlamenti fellépését teszik szükségessé.

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete egy úgynevezett kettős belső koalíció ajánlatával érkezett a mai egyeztető-megbeszélésre. Az elképzelés szerint Kovászna és Hargita megyében három-három egyéni képviselői kerületben, valamint Kovászna megye két és Hargita megye egy szenátori egyéni kerületében a két alakulat MPP-s színekben indítana közös listát. Az összes többi romániai egyéni kerületben csak az RMDSZ indítana jelölteket, listájukra felvennének egy Maros megyei MPP-s politikust is.

A felek kölcsönösen nem fogadták el egymás ajánlatait.

Rossz döntést hozott az MPP azzal, hogy nem fogadta el az RMDSZ belső koalícióra vonatkozó ajánlatát – mondta Markó Béla szövetségi elnök, miután a két szervezet küldöttségei megegyezés nélkül álltak fel Marosvásárhelyen a tárgyalóasztaltól. Borbély László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke elmondta: az RMDSZ megkezdi a parlamenti választásokra való felkészülést, és a meghatározott naptári tervnek megfelelően, augusztus 4-én elindítja a jelöltállítási folyamatot.

Borbély László mellett az RMDSZ küldöttségében részt vett Szepessy László, a Szövetségi Elnöki Hivatal igazgatója, Lakatos András ügyvezető alelnök és Borboly Csaba, a Hargita megyei Tanács elnöke. Az MPP-t Árus Zsolt és Orbán Mihály alelnökök, Ráduly Levente, a szervezet Maros megyei szervezetének elnöke, valamint Kulcsár Terza József háromszéki elnök képviselte. Az EMNT részéről Szilágyi Zsolt, a szervezet alelnöke volt jelen.

Forrás: http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=39568

Nincs akadálya az igazi koalíciónak- Interjú Szász Jenővel

Július 25-ét, pénteket javasolja Markó Béla RMDSZ-elnök az MPP-nek személyes találkozóra. A találkozó 11 órakor kezdődne a marosvásárhelyi Bernády Házban, és – mint a levél fogalmaz – a belső koalíció konkrét részleteiről szólna.

A Markó Béla által jegyzett levél egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) egy képviselőjét is meghívja a tárgyalásra, mivel Tőkés Lászlóval egyetértés született abban, hogy a emélhetőleg kialakuló belső koalíciós megállapodás véglegesítésében és végrehajtásában ők is részt vállalnának.

A Polgári Élet arról kérdezte Szász Jenőt, az MPP elnökét, ott lesznek-e a találkozón, illetve mit várnak tőle, hogyan látják a hosszú távú együttműködés esélyeit.

– Elnök úr, elfogadják Markó Béla javaslatát, ott lesznek pénteken a Bernády-házban?
– Igen, ott lesz a megbeszélésen az MPP küldöttsége, hogy direkte beszéljünk, ne a sajtón keresztül üzengessünk egymásnak. Fontos, hogy végre a lényegről is beszéljünk: be kell mutatnunk egymásnak a programpontokat, amelyek mentén az együttműködés létre jöhet. Például meg kell beszélnünk, hogy az elkövetkezendőkben hogyan kell reprezentálni az autonómia kérdését a parlamentben.

– Az MPP küldöttségéről beszél. Jól értem, ez azt is jelenti, hogy Ön személy szerint nem lesz ott?
– Ez a pénteki találkozó nem feltétlenül a legmagasabb szintű. Egyébként arról, hogy kik képviseljék az MPP-t, még nem egyeztettünk a párton belül, még ott tartunk, hogy kidolgozzuk, milyen együttműködést képzelünk el.

– Milyen eredményre számítanak?
– Azt hiszem, ez még nem a végső egyezség megkötése lesz. Egyelőre az a legfontosabb, hogy ismerjük meg közelebbről egymás álláspontjait, elképzeléseit.

– Az idő viszont sürget…
– Olyan nagyon nem sürget, hisz még az sem biztos, hogy november 25-én lesz a választás, de ha akkor is lesz, október elejéig ráér a választási lista leadása. Ezért hát nem gondolom azt, hogy a mostani találkozó minden konkrét eredményt megszül majd, inkább azt, hogy fontos előrelépést hoz. Van bennünk némi fenntartás, ugyanis nem értjük, az RMDSZ miért utasítja el az általunk javasolt „rendes” koalíciót, miért hozakodik elő a fából vaskarika „belső koalícióval”. A választási törvény lehetővé teszi koalíció esetén is, hogy a 6+3-as alternatív küszöb (6 képviselő, 3 szenátor – szerk. mgj.) révén jussanak be a parlamentbe. Ennyit pedig könnyűszerrel teljesít együtt az RMDSZ és az MPP, ezért hát az RMDSZ-nek nincs amiért húzódoznia a koalíciótól, nincs logikus ellenérv. Tehát ennek a pénteki találkozónak a legfontosabb tétje, hogy tisztázzuk, mit jelent a koalíció számunkra, és mit az RMDSZ számára.

– Olybá tűnik, hogy nyomás nehezedik az MPP vállára: fogadja el az RMDSZ ajánlatát, úgy, ahogy van…
– A tárgyalások fontosak. Mi zsigeri alapon nem zárkózunk el semmitől, hisz tudjuk, mit diktál az erdélyi magyarság érdeke. Ugyanakkor szeretnénk, ha az is nyilvánvaló lenne, hogy az igazi koalíciónak nincsen akadálya, esetleg csak az RMDSZ akadályozza meg. Mivel az MPP felelősen politizál, ha mégis bebizonyosodik, hogy az RMDSZ és az MPP koalíciójára nem érvényes a 6+3-as küszöb (sajnos, Romániában a törvényeket többféleképpen is lehet értelmezni), akkor megfontoljuk az RMDSZ eredeti ajánlatát is.

– Orbán Viktor és Tőkés László szintén a megegyezésre buzdít…
– A Fidesz alapállása az, hogy nem szól bele direkt módon a dolgokba, ugyanakkor kívánatosnak tartja, hogy a délvidéki példából kiindulva korrekt koalíció jöjjön létre. Tőkés püspök úr pedig elvekről, kiindulópontokról beszél, nagyon helyesen. Még egyszer hangsúlyozom, felelősen fogunk dönteni, de ehhez az is kell, hogy az RMDSZ is őszinte és felelős legyen.

Zsidó Ferenc, Polgári Élet
* * *

Pirvulescu szerint nincs jogi akadálya a koalíciónak

Cristian Pirvulescu, Országos Politikatudományi és Közigazgatási Főiskola politikatudományi karának dékánja, a Pro Democraţia Egyesület elnöke úgy látja, a pártok koalíciójára vonatkozó törvény lehetővé teszi az RMDSZ és az MPP közös indulását, és érvényes lesz a 6+3-as alternatív bejutási küszöb. A politikai szakértő véleménye szerint a 2008/35- ös törvény egyértelműen kimondja, hogy választási egyezség jöhet létre bármilyen párt, illetve kisebbségi szervezet között, bejutásukra érvényes az alternatív küszöb, és természetesen ha a 6+3 embernyi voksnál több gyűlik össze, akkor további helyeket kapnak.

Forrás: http://www.erdely.ma/publicisztika.php?id=39479

A Kárpátmedencei Magyar Autonómia Tanács közleménye

K Ö Z L E M É NY

A 19. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szelleméhez jól illeszkedően 2008. július 18-án Tusnádfürdőn tartotta soron következő ülését a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. A találkozón minden fontosabb határon túli magyar politikai szervezet magas szinten képviseltette magát, kivéve az RMDSZ-t, illetve Markó Béla elnököt.

A KMAT ülésének első felén részt vett Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, aki kihangsúlyozta, hogy a KMAT szerepe a MÁÉRT működésének – szándékos – beszüntetése nyomán különösképpen felértékelődött. A jelenlegi magyar kormány nyíltan hangoztatott álláspontjával ellentétben, miszerint „az etnopolitizálás korszaka leáldozott”, Orbán Viktor nemzetpolitikai szemszögből méltatta a Kárpát-medencei autonómia-rendszerek fontosságát és szükségességét, valamint a KMAT rendkívüli szerepét ezek nemzetközi képviseletében. Mint fogalmazott, a magyar ügy egyben európai ügy is.

A tanácskozás során a résztvevők áttekintették a szerbiai általános-, valamint a romániai helyhatósági választások után kialakult politikai helyzetet. Örömmel állapították meg, hogy a délvidéki magyar összefogás eredményre vezetett és a magyar érdekképviselet megerősödött. Hasonló összefogásra biztatták az erdélyi magyar politikai erők vezetőit is, megerősítve, hogy a közös célok elérése érdekében továbbra is igénylik az RMDSZ magas szintű részvételét a Tanács munkájában.

A tanácskozás egyik legfontosabb határozata az autonómia-ügy közös képviseletére vonatkozott. Ennek értelmében a határon túli magyar pártok vezetői elfogadták Tőkés László EP-képviselő meghívását egy közös brüsszeli útra, hogy Európa legmagasabb fórumán egységesen lépjenek fel a Kárpát-medencei magyar autonómia-követelések érvényesítése céljából. A Tanács előkészítette küldötteinek ősszel sorra kerülő európai szolgálati útját.

Tusnádfürdő, 2008. július 18.

Forrás: http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=39308

MPP: közvetlen tárgyalást és írott megállapodást!

K Ö Z L E M É NY
A Magyar Polgári Párt megalakulása óta a magyar közösségi érdekek maximális érvényesülését tartja szem előtt. Ennek szellemében tette meg együttműködési ajánlatát a helyhatósági választások előtt az RMDSZ-nek, illetve a pártszövetség létrehozására vonatkozó kezdeményezését az őszi parlamenti választások viszonylatában.

Értékeljük azt, hogy a tavaszi együttműködés meghiúsulása után ezúttal az RMDSZ vezetősége is hajlandóságot mutat arra, hogy a két párt között beinduljanak a közvetlen tárgyalások és írott megállapodás jöjjön létre, azért, hogy a hazai magyarságnak minél erősebb parlamenti képviseletet lehessen biztosítani.

Nagyra becsüljük Tőkés László EMNT elnöknek a két párt közötti közvetítés során kifejtett erőfeszítéseit. Értékelésünk szerint ez elvezetett oda, hogy immár minden feltétel adott, hogy a két párt képviselői asztalhoz üljenek, megvitatandó az együttműködés gyakorlati megvalósítását.

Konkrét javaslatunk tehát – amit a mai nap eljuttattunk Markó elnök úrnak is – az, hogy e hétnek a végén, az RMDSZ elnök által megjelölt helyen és időpontban találkozzanak a pártok elnökei által meghatalmazott küldöttségek.

Székelyudvarhely, 2008. július 22.

A Magyar Polgári Párt elnöksége

Tiltakozás (Ma Gyergyószék, holnap Székelyföld)


Megtörtént a tömbmagyar megyék egyéni választókerületeinek kijelölése; nagy valószínűséggel a parlamenti bizottság döntése a későbbiekben már nem fog változni.

Feltűnő újdonság, hogy a választási térkép megrajzolói mindkét székely megyében úgy határolták el a választókerületeket, hogy a kisebbségben levő román etnikum számára parlamenti helyet biztosítsanak, Maroshévíz és Kovászna városok környékén. Ezt még pozitív diszkriminációként is felfoghatnánk, ha ugyanezzel a mércével mérnének a többi erdélyi részen is, ahol a magyarság hasonló módon kisebbségben van. Sajnos erre nem fordítottak gondot a választókerületek kijelölői.

Az „osztozkodásban”, a román többségű választókörzetek kialakításában az RMDSZ-t Márton Árpád képviselte.

Hargita megyében a képviselőházi választókerületek kijelölése során Gyergyószéket egyszerűen szétszabdalták, így elvesztette önálló választókerületi státusát, amelyet eddig élvezett. Súlyos csapást mértek Székelyföld egyik kisrégiójára, Gyergyószékre. A Maroshévizi-medence soha sem tartozott a Székelyföldhöz, viszont a Bélbori-,Borszéki- és Tölgyesi-medencék Gyergyó vidékének szerves részei voltak. Ennél is veszélyesebb precendenst teremtett az RMDSZ-es egyezkedés, ezúttal az egész térség számára. Köztudomású, hogy közeleg Románia új közigazgatási reformja, és ami ma megtörtént Gyergyószékkel és Orbaiszékkel, holnap megtörténhet az egész Székelyfölddel. Ha a mostani felosztást elfogadjuk, akkor az új közigazgatási régiók kialakításakor könnyű lesz a keleti részeket: Bélbor-Borszék-Tölgyes és Gyimes vidékét Moldvához csatolni. Számunkra elvi kérdés, hogy a székelyföldi választókerületek határainak meghúzásánál követni kell a székek határait.

Tiltakozunk a magyar többségű régiók közigazgatási (választási-körzeti) szétdarabolása, a román etnikumú többséghez csatolása ellen!

A székelységre nézve veszélyes választási játékot űz az RMDSZ, hiszen pillanatnyi érdekeinek, a parlamenti helyek megszerzésének alárendelte a Székelyföld egységes régióként való megjelenítését. Az RMDSZ politikusai a székelyföldi közigazgatási régió megvalósítását csupán választási szlogenként használták, közben román többségű választási körzetek létrehozásához asszisztáltak, ami nemcsak tisztességtelen, hanem káros politika is.

Székelyudvarhely- Csíkszereda- Gyergyószentmiklós, 2008 július 22.

A Magyar Polgári Párt

Hargita Megyei Elnöksége nevében

Thamó Csaba

Elutasították az RMDSZ ajánlatát

Elfogadhatatlannak nyilvánította az RMDSZ politikai ajánlatát Gazda Zoltán, az MPP Kovászna megyei szervezetének alelnöke, aki szerint a szervezetének tagjai sem egy MPP-RMDSZ koalíciót, sem pedig az RMDSZ listáin való részvételt nem néznének jó szemmel.

„Kollégáim száz százalékban gondolják azt, hogy a parlamenti választásokon külön kell indulnunk, nem pedig az RMDSZ-el. Nem azért szerveződtünk pártba, hogy csatlakozzunk valakihez” – nyilatkozta az MPP alelnöke. Hozzátette: még az RMDSZ által felajánlott 15%-ot sem tudják elfogadni, tekintve, hogy Kovászna és Hargita megyékben az MPP már kezdetben is sokkal jobb eredményeket ért el.

nyugatijelen.com

Fejlemények koalíció- ügyben

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Elnöki Hivatal Nagyvárad

Magyar Polgári Párt

Szász Jenő elnök úrnak

Székelyudvarhely

Tisztelt Elnök úr!

Egészében véve a nyári szabadegyetem iránti elégedettséggel térhettünk haza Tusnádfürdőről. Úgy ítélem, hogy a rendezvénysorozat idén is betöltötte politikai műhely szerepét, sőt nemzetpolitikai szempontból, az autonómia-ügy vonatkozásában előremutató erejű volt. Véleményem szerint mindezek mellett még a netaláni belső ellentétek és sajnálatos nézeteltérések is eltörpülnek… Külön is örvendek, hogy a tábor keretében a Magyar Polgári Párt – a kivívott demokratikus pluralizmus körülményei között – végre elfoglalhatta az őt megillető helyét.

Úgy érzem továbbá, hogy a Bálványosi Szabadegyetem az erdélyi magyar politikai együttműködés, nevezetesen a napirenden szereplő politikai megegyezés megvalósulására is jótékony hatással volt.

Munkatársaim tájékoztatása mellett magam is kötelességemnek tartom a 2008. július 19-i, bálványosfürdői EMNT–RMDSZ találkozóról tájékoztatni az Elnök urat.

Markó Béla RMDSZ-elnök egy, az ún. belső koalícióról szóló írásbeli javaslatot nyújtott át nekünk, melyről részletes megbeszélést folytattunk (lásd mellékelve).

A helyhatósági választások nyomán kialakult helyzet, a választási eredmények, valamint mértékadó szakmai és politikai vélemények ismeretében azt javasolom az Elnök úrnak, illetve az MPP Elnökségének, hogy kiindulási alapként fogadják el az RMDSZ megállapodás-tervezetét, és a megjelölt egy héten belül bocsátkozzanak tárgyalásba velük, a választási együttműködés kialakítása tárgyában.

Az ún. belső koalíció vonatkozásában emlékeztetem az Elnök urat, hogy hasonló együttműködési képlettel találkozhattunk a Fidesz–MPSZ és – belső – szövetségesei, vagyis a kereszténydemokrata, a kisgazda és a Lezsák Sándor-vezette szövetség esetében. Másfelől lehetetlen ötletnek tartom az Elnök úr által emlegetett „román pártokkal való együttműködést”.

Közvetítő szerepkörömben jó lelkiismerettel nyilvánítom ki, hogy megegyezési indítványom megtételekor – legjobb tudomásom szerint – mentes vagyok bármely pártpolitikai elfogultságtól vagy egyoldalúságtól, és álláspontom kialakításában kizárólag erdélyi – magyar – közösségi érdekeinket igyekszem érvényesíteni.

A továbbiakra nézve, illetve a megegyezés érdekében bármikor kész vagyok az Elnök úrral, illetve az MPP küldötteivel személyes formában egyeztetni.

Tisztelettel küldöm bajtársi üdvözletemet:

Nagyvárad, 2008. július 21.

Tőkés László

elnök

Javaslat

Belső koalíció

Választási együttműködés az RMDSZ és az MPP között

(alapelvek)

Erdély modernizációjának és magyar közösségünk autonómiájának érdekében:

  1. Az RMDSZ és az MPP fontosnak tartja a romániai magyar közösség parlamenti képviseletének további biztosítását.
  2. Ennek érdekében a szenátusi és képviselőházi jelöltlistákon az RMDSZ bejutó helyeket biztosít az MPP-nek, a 2008-as önkormányzati választásokon a megyei tanácsosi listákra leadott szavazatok arányában.
  3. Az RMDSZ listáin ilymódon bejutó MPP-politikusok, a két szervezet között előzőleg kialakítandó megállapodás szerint, megtartják önállóságukat, és pártjuk álláspontját képviselhetik a frakcióban, illetve nyilvánosan. Ugyancsak joguk lesz ezeknek a képviselőknek és szenátoroknak saját kezdeményezéssel élni, és azt a parlamentben fenntartani.
  4. Kivételt képeznek az előző rendelkezés alól azok a döntések, amelyek a romániai magyar közösség egységes parlamenti fellépését teszik szükségessé. Ezeknek az esetleges döntéseknek a konkrét listáját a két szervezet szintén előzetes egyezségbe foglalja.
  5. A választási együttműködés kiterjeszthető az európai parlamenti választásokra és az államelnök-választásra is.
  6. A következő, elvben 2012-ben sorra kerülő önkormányzati választásokon a két szervezet indulhat külön listákon, kivéve a sajátos eseteket, és utána már az akkor kialakuló arányoknak megfelelően alakítják együttműködésüket.

Bálványosfürdő, 2008. július 19.

Markó Béla.


>