1

2008. május 17. – Öntsünk tiszta vizet a pohárba !

Mi, a Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének tagjai a júniusi választás előtt kötelességünknek tartjuk a sarmasági választópolgárok becsületes és tárgyilagos tájékoztatását, néhány általunk fontosnak tartott közérdekű kérdésben.

Kezdjük az elején!

A ’89-es események következményeként az újév hajnalán az országos példát követve Sarmaságon is megalakult az RMDSZ helyi szervezete. Az általános eufóriában magyar közösségünk döntő többsége nagy reményekkel iratkozott be az újdonsült érdekvédelmi szervezetbe. Míg a lelkesedés tartott, úgy országos, mint helyi szinten, számos hasznos és szép megvalósításnak örülhettünk.

Azonban ahogy teltek az évek, egyre fogyott a lendület és, az összetartozás varázsa lassan elszállt.

Ezt kihasználva a szervezetbe kezdtek befurakodni a karrieristák, a törtetők, akik aztán fokozatosan és tudatosan átvették a hatalmat, a vezetést. Innen kezdve sokan félreálltak, többeket félreállítottak, úgy országos, mint megyei, vagy helyi szinten.

Így történt, történik ez Sarmaságon is.

Nálunk is kialakult egy jól körülhatárolható, felismerhető kis csoport –klikk- akiknek vajmi kevés közük van a becsületes, jóérzésű RMDSZ tagokhoz, és még kevesebb közük az RMDSZ által, a kezdetekben még felvállalt nemzeti értékek képviseletéhez.

Íme, bizonyítékul az utóbbi hetek, hónapok történései!

Először is, a helyi előválasztás előtt egyes helyi vezetők elhíresztelték, hogy csak az a személy lehet a helyi képviselő tanács tagja, aki egyben HKT-tag is.

Nagy félrevezetés! De bejött!!!

Pár nap leforgása alatt olyanok jelentek meg az RMDSZ háza táján, akik addig soha felé sem néztek, és nemcsak aktív, de még passzív tagjai sem voltak a közügyeknek és a közéletnek. Az addig nyolc – tíz taggal agonizáló HKT egyik napról a másikra ötvenkét tagúvá bővült!

Meggyőződésből-e???

A kérdésre a választ megkaphatják, ha végigolvassák a jelenlegi HKT-tagok névsorát.

Őszinte tisztelet a kivételeknek, de sokan és soha nem érthettünk egyet a főnök – alkalmazott – koma összefonódásokkal, nem kértünk eddig sem, és most sem kérünk az ilyen fajta tisztújításokból!

Ez a „megújult” HKT zúdította községünkre az idei előválasztást. Eddig nem tettük, most sem vitatjuk az eredményét, de engedtessék meg, hogy, mint résztvevők, kételkedjünk a HKT, a kampánystáb, bizonyos tagjainak az imparcialitásában. Magyarul: részrehajlóak voltak, s így nem garantálhatták az alapszabályzatuk által is előirt egyenlő esélyt a megméretkezőknek.

Sajnos sokan erre csak az X -elés után ébredtek rá. Ennek következményeként jó páran a helyi és a megye RMDSZ-elnökség irányába döbbenetüket fejezték ki az eredménnyel kapcsolatban. Elhárító magyarázkodásokon, valamint ejnye-bejnyézéseken kívül más választ nem kaptak.

Ebben az általános elégedetlenséget tükröző politikai helyzetben alakult meg a helyi MPP. Nem a bukott RMDSZ-esek, nem is a köpönyegforgatók, és legfőképpen nem az árulók, hanem az elégedetlenek, a változtatni akarók, az új lehetőséget nyújtók akarata szülte meg.

A MPP, megalakulását követően hivatalos írásban kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy biztosítson számára irodát a kastély épületében, amihez az RMDSZ-hez hasonlóan, az MPP-nek is joga van. Ezt a kérést viszont a helyi képviselőtestület 3 tartózkodás, és 12 nemleges szavazás alapján elutasították, azzal az indoklással, hogy a kastély kulturális intézmény, ahol nincs helye a politikai pártoknak, éppen ezért az ott székelő RMDSZ-irodának is mennie kell, és különben is… Azóta eltelt egy hónap, az MPP még mindig iroda nélkül létezik, az RMDSZ pedig köszöni szépen, jól érzi magát a kastély kulturális légkörében…

Annak ellenére, hogy mi soha se szóban, se írásban nem támadtuk az RMDSZ-t, a hálózat bekeményített és teljes gőzzel beindította ellenünk a gépezetet. Félretájékoztatás, lejáratás, fenyegetés, félreállítás – ilyen, és ehhez hasonló „demokratikus” módszereket alkalmaznak az általuk is meghirdetett „tisztességes kampány” égisze alatt.

Igen, a sarmasági választópolgárok tudomására hozzuk, hogy a már említett klikk arra vetemedett, hogy jelöltjeinket hol nyíltan, hol névtelenül, személyesen, vagy telefonon több alkalommal is megfenyegessék, megfélemlítsék, visszalépésre bírják!

Milyen jogon? Miért?

Az MPP polgármesterjelöltjének is ugyanolyan törvény adta joga van a megmérettetésre, mint ellenfelének, és bizonyára semmivel sem alávalóbb ember az RMDSZ jelöltjétől. Ugyanúgy az MPP tanácsos jelöltjei is éppen olyan derék sarmasági magyar emberek, mint az RMDSZ jelöltjei. Hagyjuk a döntést a választópolgárokra!

Az RMDSZ a sajátos, de már unalmasan hangzó kampányfogásával riogat, és ránk süti, hogy megosztjuk a magyarságot! Az nem tűnt fel az RMDSZ-nek, hogy román pártok listáin magyarok indulnak? Velük nincs baj, ők nem osztják a sarmasági magyarságot, csak az MPP-sek? Hogyan is osztjuk mi meg a sarmasági magyarságot? Mindkét listán magyarok szerepelnek, ennek értelmében csak magyarok, és csak Sarmaságiak lesznek a befutók, akármelyik listán is szerepelnek! Hol itt a megosztás? Sehol!

Akkor meg mi értelme ennek a kirekesztésnek?

Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba!

Sarmaságon, kihasználva az RMDSZ ernyőjét, még megmaradt presztízsét, a becsületes és jóhiszemű tagokat félrevezetve, egy szűk csoport, egy kicsi, de annál hangosabb klikk próbálja ráerőltetni akaratát a közösségre, és így minden áron a hatalmat megszerezni.

Erre, a homályos jövőt megjelenítő politikai és társadalmi élethelyzetre alternatívaként A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete jelöltjeivel a választás lehetőségét és szabadságát biztosítja a választópolgárok számára. Az elnökség, és a kampánystáb felkéri Sarmaság község választópolgárait, hogy június 1.-én mindnyájan jelenjenek meg az urnáknál. A szavazófülke magányában levetkezve minden kötöttséget, megszorítást, elfelejtve minden ígéretet vagy fenyegetést, szálljanak magukba, és ne jelképeket keressenek, ne tulipánra, vagy fenyőre pecsételjenek, hanem válasszák azokat a polgárokat, akik becsületes, tisztességes, a közösséget szolgálni akaró sarmasági magyar emberek.

A Sarmasági Magyar Polgári Párt nevében,

Szabó Zoltán – elnök

admin
 

  • pártatlan szerint:

    Soha nem fogja meggyőzni egyik sem a másikat!Hülyeség az egész politika,minél jobban belelendültök annál szennyesebbek,piszkosabbak lesztek!Hagyjátok az egészet,mert annál jobban örülnek minél inkább idegesítenek a szecskájukkal!!!!!!!!!!!!Egy igazi értelmiségi nem foglalkozik ilyen lapokkal!Én már be is fejezem….tegyétek ti is hasonlóképpen…és máris felülmúljátok ezt az egész társaságot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:):))))))))

  • >