Archive

Monthly Archives: május 2008
15

A 2008- as helyhatósági választások monitorizálása

A helyhatósági választások törvényes és tisztességes lebonyolításához elengedhetetlen, hogy a szavazókörzetben minden lépés a törvényes előírásoknak megfelelően történjen.

A szavazókörzetekben két dolog szent és egy harmadik kötelező. Az első csoportba tartozik az állampolgár szavazási döntése, illetve az összes szavazást szabályozó törvények! Ezek mellett még kötelező betartani a szavazókörzetek elnökeinek utasítását, amit a 67/2004 választási törvény 80-as cikkelye ír elő.

Arra kérünk minden szavazókörzeti tagot, hogy ezt az állampolgársági kötelességet, amit a szavazókörzeti tevékenység jelent a törvényesség tökéletes betartása mellett végezzék, és teljes tudatába legyenek annak, hogy minden törvénytelen cselekedetet a törvény büntet.

A 67/2004-es választási törvény, a módosításaival, tartalmazza a választás lefolyásának minden mozzanatát, többek között a kihágásokat, bűncselekményeket illetve ezek büntetését. A továbbiakban felsorolunk egy pár, gyakoribb törvénytelenséget, amelyeket ha észlelnek, azonnal közöljék az elnökkel, hogy kötelessége orvosolni az elkövetett törvénytelenségeket. Ha az elnök, a bizottsággal közösen nem kielégítő módon oldja meg az adott problémát, akkor írásba lehet panaszt tenni és a szavazókörzet elnökének, kell leadni, aki kell, adjon egy átvételi okiratot.

Azonnal közöljék az elnökkel, ha az alábbi eseteket észlelik:

 • egy személyt több listára is felírnak, – înscrierea unui alegător pe mai multe liste electorale, cu bună ştiinţă
 • az állandó névjegyzékbe javítások történnek, – efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente
 • nem engednek be szavazópolgárt a körzetbe, – refuzul de a permite accesul alegătorului în localul de vot,
 • személyazonossági igazolvány nélkül adnak valakinek szavazólapot és pecsétet, meg ha ismerős sem szabad igazolvány nélkül szavazni!! – înmănarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate
 • egy személynek több szavazólapot adnak, hogy szavazzon otthon lévő rokonai vagy ismerősei helyett,- înmănarea mai multor buletine de vot, pentru un singur alegător
 • valakinek a szavazási szabadságát befolyásolják azzal, hogy megmondják kire szavazzon, ha a szavazópolgár kérdezi akkor sem szabad konkrét nevet vagy pártot mondani!!!! – influenţarea intenţiei alegătorului cu privire la alegere,
 • a választáson részt nem vevő állampolgár helyett, valamelyik szavazókörzeti tag, vagy bárki más szavaz!!!! exercitarea dreptului de vot în numele altor alegători, care nu se prezintă la vot
 • ha az érvényes személyazonossági irat felmutatása után nem adnak szavazólapot és pecsétet a listára felirt szavazónak, refuzul nejustificat de a înmăna buletinul de vot şi ştampila alegătorului înscris pe listă, care prezintă actul de identitate
 • ha már a VOTAT pecséttel előre lepecsételt szavazólapot adnak az állampolgároknak,- înmănarea buletinelor de vot, deja ştampilate cu ştampila VOTAT,
 • több személyt engednek be egy szavazófülkébe, accesarea unei cabine de către mai multe persoane deodată,
 • ha a szavazókörzetbe a tagokat, tanácsos és polgármester jelöltek, akkreditált személyeket leszámítva, más személyek hosszasan tartózkodnak a körzetben, staţionarea unor persoane timp îndelungat la birourile secţiilor de votare, cu excepţia membrilor biroulul, candidaţilor, persoanelor acreditate,
 • a szavazókörzeti tagok elhagyják a körzet területét, vagy bárkit arra kérnek, hogy elhagyja a körzet területét, – părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare
 • a szavazatok megszámlálásánál bármiféle rendellenességet észlelnek, – observarea unei neconcordanţe la numararea voturilor
 • érvénytelenítenek olyan szavazólapot, amelyiken az állampolgár szándéka nyilvánvaló, még akkor is, ha a pecsét kilóg a négyzetből!!! anularea unui buletin de vot în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă,
 • a jegyzőkönyvekbe más adatokat írnak be, mint ami a közös számlálásnál kijött. – înscrierea unor date eronate în procesul verbal, decăt cele rezultate la numararea voturilor.

Ezektől eltérő, de a közbiztonságot, a közrendet, az állampolgár bármilyen jogát sértő cselekedeteket szintén jelenteni kell a szavazókörzeti elnöknek.

Bármilyen konkrét észrevétele, vagy kérdése van, a szavazással kapcsolatban, kérjük azonnal jelezze itt (is), ezen a blogfelületen. Köszönjük.

4

Kampánycsend monitorizálás

Országszerte a 2008. évi helyhatósági választások hivatalos kampánycsendje van érvényben, holnap (vasárnap) este 21.oo óráig.

Ha bárki Sarmaság nagyközségben, bármelyik politikai párt, vagy bármelyik jelölt részéről úgy szóbeli, mint írott formában kampányolást venne észre, vagy arról tudomást szerezne, kérjük jelezze azt itt, ezen a felületen.

Ha már kampánycsend, akkor legyen igazi kampánycsend !

U.i. Ne felejtsék: ide nem illő alpári szavakat, kifejezéseket, esetlegesen személyeskedéseket azonnal törölni fogunk !

49

Választási részeredmények

Ezt a topic- ot azért nyitottuk, hogy amint hivatalos részeredmények fognak születni, azokat mindenki érdeklődésére nyilvánosan publikáljuk.

Vasárnapig délutánig az aktuális topic zárolva lesz, megelőzve ezzel azt hogy esetleg ide nem illő információk felkerülhessenek !

Addig is megkérünk Téged, attól függetlenül hogy melyik pártra akarod leadni a szavazatodat, mindenképpen el kell menni szavazni. A jövődért meg kell tenned!

Addig is Hajrá Sarmaság ! Hajrá Sarmaságiak !

Közlemény

A Magyar Polgári Párt közleményben tudatja, hogy elhatárolja magát a dr.Seress Klárát ért sértő megjegyzés kapcsán. Dr.Seress Klára községünk megbecsült tagja és az Rmdsz-ben tett eddigi tevékenységét is elismeréssel fogadja. Ugyanakkor értékeljük hozzáállását úgy a közügyek- mint szakmai- és egyéb területen.
Ugyanakkor felkérünk minden blog-bejegyzőt, hogy a köztiszteletnek örvendő személyeket ne inzultálják ezen a blog-felületen.

58

Italozás autóvezetés közben

Sarmaságon nagy hagyománya van az ittasan történő autóvezetésnek, amint azt már többen is jelezték, (már itt a blog felületén is)…

Szerintetek ki az (kik azok) akik megengedhetik maguknak Sarmaságon, Hogy italt fogyasztanak autóvezetés előtt? Mennyire veszélyes az az ember aki alkohol hatása alatt van, a többségnek, azoknak akik a szabályok betartásával, normálisan közlekednek? Az egyszerű járókelőknek? A kisebbeknek, a gyerekeknek meg az idősebbeknek, azokank esetleg akik nem tudnak már jól mozogni, járni? Szabad- e ezt tűrni? Szerintetek hogyan lehetne ezt a veszélyes gyakorlatot leküzdeni községünkben?

Írjatok bátran a témáról, ahogyan eddig is tettétek! Ugyanakkor (mégegyszer és utoljára) figyelmeztetünk Titeket, blogos hozzászólók és olvasók, hogy az obszcén, trágár kifejezéseket tartalmazó hozzászólásokat AZONNALI HATÁLLYAL törölni fogjuk a rendszerből, az illető ÖSSZES HOZZÁSZÓLÁSÁVAL együtt!

23

Sarmaság vendége volt Lezsák Sándor

A sarmasági Magyar Polgári Párt meghívására vasárnap délután településünkre érkezett Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MDF alapító tagja, a magyarországi rendszerváltozás egyik kiemelkedő harcosa.

Lezsák Sándor részt vett azon az istentiszteleten, ahol Tőkés László ref. püspök hirdetett igét. Ezután megbeszélést folytatott a sarmasági MPP vezetőivel és jelöltjeivel.

A képviselő elmondta, két napos székelyföldi látogatásról érkezett a Szilágyságba. Nagyon sok székely településen, ahol körútja során járt, érezte meg azt a „rendszerváltó hangulatot”, amely Erdély-szerte jellemző a magyarságra. „Kiváló ritmusérzékkel kell megérezni azt, hogy mikor kell cselekedni, mikor jön el a megfelelő pillanat arra, hogy egy agonizáló-, már nem a magyar közösség érdekeit képviselő szervezet helyére alternatívát kínáljunk az embereknek”, mondta Lezsák Sándor. „Sok helyen lezüllesztik az Rmdsz-t azzal, hogy olyan jelölteket állítanak, akik nem élvezik a közösség bizalmát”- fogalmazott Lezsák, mintegy utalva a sarmasági helyzetre is.

A rendezvény szónokaként Lezsák Sándor átadta Orbán Viktor jókívánságait a szilágysági magyarok részére és buzdította a jelenlevőket, hogy amennyiben június1.-én az MPP-jelöltjeire szavaznak, Sarmaságon is elkezdődhet a tényleges „rendszerváltozás”.

110

Sarmaság legyőzte a félelmet!

Sokan azt mondták: kevesen vagyunk!

Vasárnap láttuk: nagyon sokan vagyunk!

Az egész Szilágyságot megmozgatta a sarmasági Magyar Polgári Párt rendezvénye. A megye számos településéről látogattak el hozzánk MPP-tagok és szimpatizánsok.

Számunkra viszont az volt a legfontosabb, hogy nagyon sok sarmasági lakos tisztelte meg az MPP-t jelenlétével. Óvatos becslések szerint ezren voltunk!

Azt mondták, kevesen leszünk, mert Sarmaság népe fél. De bebizonyítottuk 2008. május 25-én, Sarmaság nem fél!

Köszönjük, hogy jelenlétükkel bátorítottak bennünket: munkánk nem hiábavaló!

Barátaink!

Nem önmagunkért küzdünk, hanem Sarmaságért! Azokért a polgárokért, akik hisznek a magyar összefogás erejében! Akik hisznek a tisztességes magyar közképviseletben, a nemzet, a család, a keresztyén értékek eszméjében.

Amennyiben vasárnap a Magyar Polgári Párt-ra szavaz, akkor együtt indulunk el a jövőépítés útján!

Sarmaság holnapja rajtunk múlik!

Bizonyítsuk be, hogy felelősséget érzünk községünkért!

Hajrá Sarmaság ! Hajrá Sarmaságiak!

Kérés

Ezennel megkérünk minden kedves hozzászólót, hogy a blog rendje és a bejegyzések autentitása megőrzése érdekében, többé ne sokszorosítsa azokat (pártatlan, hazafi) ! Ha az mégis megtörténne ezután is, akkor azonnali hatállyal törölni fogjuk az elkövető(k) minden hozzászólását a rendszerből!

A nyomdafestéket nem tűrő bejegyzésekre is vonatkoznak a fentiek!

Kérjük ne tegyék próbára az idelátogatók türelmét, idejét és legfőképpen tűrőképességét !

Köszönjük!

Programtervezetek kiosztása a holnapi ünnepi rendezvényeinkkel

Ma, szombat délután szerte a községben programtervezeteket osztogatott a sarmasági MPP szervezete a község lakóinak. Ezúttal sem maradtak el az általunk már megtapasztalt szimpátia megnyilvánulások az emberek részéről.

A tervezetek által (is) meghirdetett programjainkra óriási szerettel várunk mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül !

Hajrá Sarmaság ! Hajrá Sarmaságiak !

19

Moderálás meg egyéb baromságok…

Kedves Mindenki!

Örülünk hogy megint találkozunk Veletek.

Igazából még tanulgatjuk ezt az új blogos rendszert, illetve a rendszergazdák még dolgoznak rajta, azért történhetett meg hogy moderálás meg ehhez hasonlókat művelt maga a rendszer, a tudtunk és beleegyezésünk nélkül. Még egy- két nap türelem és minden beáll a normális kerékvágásba!

Az hogy moderálás nem lesz a blogon, meg mindenki beírhatja a kommentjeit, bármilyen legyenek azok, ez máris borítékolható.

Mégegszer pici türelmet kérünk mindenkitől.

Köszönettel a megértésért.

Addig is éljen a szólásszabadság, illetve Hajrá Sarmaság ! Hajrá Sarmaságiak!

182

Dombi Attila figyelmébe !

„Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,

Százszor bátrak és viharvertek.”

Ady Endre: A Tűz csiholója

Vasárnap, május 25.-én Sarmaságon a „felnőtt” 18 éves törékeny erdélyi demokráciában először kerül sor egy olyan kampányrendezvényre, ami nem a tulipános ernyő árnyékában történik, hanem a szólásszabadság és szabad megnyilvánulás alaptörvényeinek megfelelve hirdetni kívánja a választás szabadságának lehetőségét a sarmasági magyarok számára.

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete ennek megfelelően állította össze a napi programot, melyre szeretettel hívunk és várunk minden bátor, tenni akaró, jövőt formáló, terveinket és elképzeléseinket támogató községi, és azon kívüli tisztességes magyar érzelmű embert politikai állásfoglalásától függetlenül. Örvendünk, hogy meghívásunknak eleget téve rendezvényünkön kiemelkedő személyiségek, úgymint Főtiszteletű Tőkés László püspök, Európai Parlamenti képviselő és Lezsák Sándor, a Fidesz – Magyar Polgári Párt parlamenti képviselője, valamint a Magyar Országgyűlés alelnöke is tiszteletüket teszik. Ezen kívül pedig a program kulturális részében meghirdetett műsorszámok alkalmával Magyarországi és hazai vendégeink lépnek fel, jelenlétükkel emelve a rendezvény értékét.

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az általunk békés szándékkal, a választópolgárok tájékoztatására megszervezett rendezvényünket a helyi „klikk” (klán), a vadásztársaság, valamint személyesen Dombi Attila bojkottálni akarják. Előbb említett személy vezényletével kb. 50 autóból álló karavánnal tülkölések és motorbőgetések, illetve a vadásztársaság vadhajtáshoz használt sípokkal, kürtökkel, bekiabálásokkal szándékoznak rendezvényünket megzavarni.

Mi a vasárnapi rendezvénnyel is a politikailag érdektelen, a közjogok gyakorlásába belefásult sarmasági emberekben az új lehetőség szikrájával a jobb, és szebb jövőért való tenni akarás tüzét akarjuk újralobbantani.

Felháborítónak tartjuk, hogy éppen azok, akik kampányukban az „egység” ügybuzgó pártkatonái szervezett formában, előre megírt forgatókönyv szerint, azaz előre megfontolt szándékkal ilyen módon akarják békés szándékkal gyülekező polgárok nyugalmát megzavarni és a gyűlölet és háborúskodás tüzét szítani, mint ahogy tették azt május 18.-án tartott a saját rendezvényükön, amikor a közöttük levő személyes nézeteltérések verekedéssé fajultak.

Ezt megelőzendő, a mi rendezvényünkön résztvevő polgárok nyugodt gyülekezését biztosítják a rendezvény szervezői, nemcsak a helyi, de a megyei rendőrségtől is segítséget igényeltek, amit meg is kaptak nagyon komoly közbinztonsági erők formájában, amik olyan erőt fognak képviselni, ami nemcsak elrettenti Dombit és embereit, hanem szükség esetén operatívan közbe is fognak lépni a nyugalom biztosítása érdekében, ugyanakkor tisztelettel kéri a rendezvényre ellátogatókat, hogy ne engedjenek a provokációknak, hanem bátran jöjjön el mindenki, és hozzon magával még egy embert!

Azonkívül személy szerint monitorizálni fogjuk itt a blogon és a Szilágy megyei sajtóban azokat akik bármilyen módon megpróbálják megzavarni közös ünneplésünket, úgy nevüket, mint azt amit elkövetnek, bárki lenne az, megszégyenítés céljából!

Legyünk bátrak, ne engedjünk Dombi Attilának és a klikknek, mert így fognak nagy dolgok születni, legyünk közösen részesei az új lehetőség megteremtésének.

Hajrá, Sarmaság! Hajrá, Sarmaságiak!

38

A Magyar Polgári Párt Szilágy megyei szervezetének kampányrendezvénye – 2008. május 25.– Sarmasági Kultúrközpont

13:00 – Istentisztelet a református templomban

Igét hirdet Ft. Tőkés László püspök, Európai Parlamenti Képviselő

18:00 – ,,Mi vagyunk az ÚJ LEHETŐSÉG” – kampányblokk, jelöltek bemutatása.

Üdvözlőbeszédek:

o Ft. Tőkés László üdvözlőlevelét felolvassa Nt. Püsök József Attila

o Papp Lajos – a Magyar Polgári Párt Szilágy megyei elnöke

o Lezsák Sándor – országgyűlési képviselő, testvéri üdvözlete Sarmaságnak a Fidesz Magyar Polgári Párt részéről

Kovács Ottó – Sarmaság polgármesterjelöltje

19:00 – Kultúrális műsor

o A nagyváradi „Tempo Táncklub” mazsorett– lánycsoportja

o „Örökzöld” asszonykórus – Érszalacs

o „Illegetők” néptánccsoport – Sarmaság

o Homonyik Sándor – Magyarország

o Szabó Csilla – Magyarország

o Balázs Pali – Magyarország

21.00 – „Sólyom a Hargita felett” – a Magyar Polgári Párt himnuszának közös eléneklése

40

Visszajöttünk!

Megszünt a régi blogunk. Közös postaládánk volt a helyi RMDSZ szervezettel, és onnan nem volt igazán nagy feladat bemenni adminisztrátorként a blogba, illetve a blog teljes tartalmát letörölni. Utána meg átírni a blogkezelési jogokat egy új júzerrel illetve jelszóval már csak gyerekjáték. Hát végül is ez történt…

Ehhez képest megint itt vagyunk, de ezúttal egy professzionális felületen, különbejáratú postaládával, egy tökéletesen biztonságos megoldással. Amit a régiről még időben lementettünk, annak egy részét amint látjátok, vissza is tettük az ,,új” blogra.

Az aktuális blog elérhető a blog.sarmasagi.ro, a www.sarmasagi.ro, illetve a www.blog.sarmasagi.ro internetcímeken.

Kérjük add tovább az fenti linkeket mindenkinek! Hogy mások is olvashassák és írjanak bele mindnyájunk épülésére és örömére!

Hajrá Sarmaság! Hajrá Sarmaságiak!

10

2008. május 21. – Átmeneti vízzavar Sarmaságon

Ímélben írta valaki névtelenül, hogy:
,,mult vasarnap, a nagy klikkes rendezveny kozben eltunt sarmasagon a vezetekekből a viz, ami csak masik nap, hetfon kb. 1o ora korul lett rendberakva. kerdeznem, hogyan lehetseges az hogy egy ilyen nagykozsegben tobb mint 12 ora hossszara elveszik a vizet, senkit nem ertesitenek sem elore, sem kozben, hat senki sem torodik vele? nem beszelve a viz minosegerol. nallam pld mar majdnem minden csap szurojet le kellett csereljem mert egyszeruen eltuhadtak. foglalkozik ezzel egyaltalan valaki, vagy valami szerv? kerem tegyek ki a blogra ezt mint egy kozerdeku problemat. koszonom. valaki sarmasagrol.”
– hát kérjük szépen szabad a gazda, tud- e valaki hozzászólni, mégegyszer hangsúlyozván, csak és kizárólag építő szellemben! Köszönjük.

83

2008. május 20. – Nagykamionok Sarmaságon

Nagykamionok hajtanak át nap mint nap Sarmaságon, elrontva az utjainkat, zajt, port keltve teszik tönkre községünket. Lehet- e állítani azt hogy a Sarmaságiak érdekeivel, igényeivel törődik ez a fuvaroztató vállalat? Tett- e valaki bármilyen lépést az ügy Sarmaságiaknak megfelelő megoldására?
Mi lenne itt a teendő? Hogyan lehetne megoldani az ügyet? Írtok ezzel a topic- kal kapcsolatban valami olyat, ami csak egy lépéssel is közelebb vinne a probléma megoldásához?

>